Tessenderlo

item_left

item_right

Tessenderlo

Lokaal Netwerk

Visie

Vrijetijdsbeleving is niet vanzelfsprekend, maar wel een recht voor iedereen. Dat is het uitgangspunt van dit netwerk. De gemeente Tessenderlo heeft een levendig vrijetijdsaanbod en wil solidair zijn en mensen kansen bieden op vrijetijdsbeleving. Vrije tijd is immers niet alleen een verrijking, het zorgt ook voor ontspanning, versterkt het gevoel van eigenwaarde, ontwikkelt zelfredzaamheid en sociale vaardigheden.

Via informele contacten met de doelgroep krijgen de partners van het netwerk input voor hun werk. Het doel is om binnen enkele jaren op een meer gestructureerde manier dialoog met mensen in armoede te organiseren.  

Periode eerste afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 2.952 euro

Partners: Cultuurdienst, jeugddienst, sportdienst, dienst Kinderopvang, dienst projectwerking van het OCMW, sociale dienst van het OCMW, dienstencentrum, ’t Loois Hulphuis, Sint Vincentius

Doelstellingen:

 • De drempel naar vrijetijdsparticipatie in het algemeen te verlagen
 • Het stimuleren van vrijetijdsparticipatie bij verenigingen en externe aanbieders
 • Verkleinen van informatie- en communicatiedrempels voor kwetsbare groepen
 • Verkleinen van praktische of psychologische drempels  

Acties:

 • Systeem van tegemoetkomingen uitbreiden
 • Opstart van sport- en cultuurcheques
 • Laagdrempelig aanbod op maat van de doelgroep
 • Uitbreiden van zomeraanbod
 • Reserveren van plaatsen voor de doelgroep
 • Project voor uitwisseling van kledij en materialen
 • Subsidiesystemen aanpassen in functie van initiatieven voor de doelgroep
 • Vorming voor verenigingen
 • Afstemmen regels voor inschrijvingen
 • Communicatie screenen

Overlegmomenten: Het lokaal netwerk komt driemaal per jaar samen.

Contactpersoon: Leen Tielemans, afdelingshoofd vrije tijd, leen.tielemans [at] tessenderlo.be, 013 / 353332