Tongeren (Limburg)

item_left

item_right

Tongeren (Limburg)

Lokaal Netwerk

In vergelijking met de algemene armoedecijfers van Limburg scoort Tongeren significant hoger betreffende het aantal loongerechtigden, financieel kwetsbare ouderen en kinderen geboren in kansarme gezinnen. Vrijetijdsparticipatie is een wezenlijk onderdeel van armoedebestrijding omdat een leuke vrijetijd kracht en energie geef, het versterkt het sociaal netwerk en de eigenwaarde. Zo kan er ruimte komen om problemen op andere levensdomeinen aan te pakken. Lokaal netwerk Tongeren wil gezamenlijk inzetten op de vrijetijdsparticipatie van alle mensen in armoede, en dit in eerste instantie door informatie- uitwisseling, kennisdeling en het samen onderzoeken van de mogelijkheden bij de partners zelf om drempels weg te werken in het lokaal aanbod.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Lori - CC BY 2.0

Eerste periode afsprakennota: 2019
Trekkingsrecht: 7 212 euro 

Partners 

 • Cultuur-, jeugd- en sport- onderwijsdienst 
 • Sociaal Huis De Semper 
 • Huis van het Kind en netwerk 
 • Dienstencentrum De Piepel 
 • Sociale dienst OCMW 
 • De Nieuwe Volksbond – Erkende vereniging waar armen het woord nemen 
 • De Schakelaar – Een welzijnsschakel 
 • GASTAMA – Afdeling Vluchtelingwerk Vlaanderen 
 • RIMO - opbouwwerk 
 • Pentagoon – Kunstacademie 
 • Vrijetijdswinkel (vrijwilligers) 

Focus doelgroep
Alle Tongenaren in armoede 
Wanneer het aanbod gekoppeld wordt aan een toekenningscriterium worden volgende criteria gebruikt. 
Budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, tewerkgesteld in een sociale of beschutte werkplaats, 
Een deel van het aanbod met korting is specifiek gericht op minderjarigen 

Doelstellingen

 • Stimuleren en intensifiëren van samenwerking partners 
 • Oprichting vrijetijdswinkel 
 • Werkgroep beleid participatiedrempels sportverenigingen 
 • Verankering van agenda en activiteiten netwerk vrijetijdsparticipatie 
 • Onderzoek budgettaire ruimte voor toepassing UiTPAS Vlaanderen 

Enkele acties 

 • Good practises wordt een vast agendapunt op de vergadering van het lokaal netwerk 
 • Coaching vrijwilligers 
 • Informeren sportclubs over participatiedrempels en methodieken 

Overleg
Het lokaal netwerk komt driemaal per jaar samen voor overleg. Daarnaast worden er ook thematische werkgroepen opgericht. Alle partners engageren zich om in formatie uit te wisselen, een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen en gezamenlijk acties uit te werken en uit te voeren. 

Contact
hanne.eerdekens [at] huisvanhetkindtongeren.be