Vrijetijdsbemiddelaars Antwerpen

item_left

item_right

Vrijetijdsbemiddelaars Antwerpen

Lokaal Netwerk

Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen de dienst cultuur, de stedelijke jeugddienst, sporting A, de dienst vrije tijd van het OCMW en STA-AN vzw (Samen Tegen Armoede- Antwerps Netwerk). Daarnaast bestaat het uit diverse stedelijke diensten, sociale organisaties, vrijetijdsaanbieders en een aantal experten. Het is actief sinds 2009.

Het netwerk vrijetijdsparticipatie Antwerpen zet in op het maximaal wegwerken van participatiedrempels. Het volgt de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014/2019 op en voert die ook uit. Daarnaast wil het netwerk sensibiliseren, signaleren, adviseren, ontmoeting faciliteren en expertise delen.  

Stad en OCMW focussen samen met derden op het wegwerken van drempels tot de participatie. Met de projecten die in de afsprakennota zijn opgenomen wil de stad, het OCMW Antwerpen en Sta-An op een geïntegreerde manier en met een ruime bundeling van krachten zoveel mogelijk drempels tackelen. Het project professionele vrijetijdsbemiddelaars is hiervan één project.

Team vrije tijd begeleidt mensen die op zoek zijn naar een vrijetijdsbesteding maar niet goed weten waar aan te kloppen of te beginnen. Team vrije tijd begeleidt hen van A tot Z. De medewerkers geven persoonlijk advies en leiden toe naar gepaste cultuur-, sport- en jeugd(werk)activiteiten. Ze doen huisbezoeken, houden permanenties of spreken af bij de doorverwijzende welzijnsorganisatie of bij de vrijetijdsaanbieder.

Het project professionele vrijetijdsbemiddelaars is een samenwerking tussen het OCMW, jeugddienst, cultuurdienst en sportdienst van stad Antwerpen die voor de samenwerking op hun eigen manier zelf invulling en vorm gaven aan toeleiding van kansengroepen naar het jeugd, cultuur-en sportaanbod. Elke werking werd uitgevoerd door de eigen medewerkers, elke werking had haar eigendoelgroep, haar eigen visie, doelstellingen, methodieken en kanalen, haar eigen successen, gebaseerd op de opgebouwde ervaring en specifieke expertise.

Met het opstarten van het team vrije tijd creëren we een doorgedreven vorm van samenwerking die rekening houdt met, en respect heeft voor de eigenheid van elkaars werking. Zo worden expertise en kennis maximaal gedeeld, is er een groter bereik van publiek, is er één aanspreekpunt voor burgers en partners diewillen doorverwijzen en is er een meer integrale aanpak mogelijk. Meer over het opzet en de aanpak van de vrijetijdsbemiddelaars lees je in de visienota.