Waarschoot

item_left

item_right

Waarschoot

Lokaal Netwerk

Visie: Het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede wil een sterk lokaal sociaal vrijetijdsbeleid uitbouwen in Waarschoot. Door dialoog met mensen in armoede en door in te spelen op hun signalen wil men het draagvlak voor het vrijetijdsaanbod bij mensen in armoede vergroten.

In eerste instantie wil het netwerk inzetten op toeleiding naar het bestaande aanbod, door sensibilisering en het wegnemen van zoveel mogelijk drempels.

Periode eerste afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 1.154 euro

Partners: Cultuurdienst, Jeugddienst, Sportdienst, Bibliotheek, BKO Domino, OCMW, Wijkcentrum De Kring, Welzijnsschakel Waarschoot

Doelstellingen:

 • Een goed overzicht van het vrijetijdsaanbod en de laagdrempeligheid van het aanbod.
 • Korting toekennen aan mensen in armoede voor de deelname aan vrijetijdsactiviteiten
 • Betrekken van vrijetijdsaanbieders (verenigingen) en hen ondersteunen met tips en tricks
 • Mensen in armoede zijn op de hoogte van het bestaande vrijetijdsaanbod
 • Welzijnsschakel Waarschoot fungeert als tussenpersoon om mensen in armoede op te sporen en toe te leiden

Acties:

 • Een brochure van het gemeentelijk aanbod
 • Aanpassingen aan het gemeentelijk aanbod in functie van mensen in armoede
 • Nagaan welke verenigingen aanbod willen ontwikkelen voor mensen in armoede
 • Uitwerken en toepassen van een reglement voor korting
 • Aanmaken en voorstellen van een brochure met tips en tricks voor verenigingen
 • Verschillende bekendmakingsacties waaronder een vrijetijdsbeurs

Overlegmomenten: De stuurgroep komt minimaal 4 maal per jaar samen.

Contactpersoon: Katrien Valcke, wd. Secretaris OCMW Waarschoot, ocmw [at] waarschoot.be