Wevelgem (West Vlaanderen)

item_left

item_right

Wevelgem (West Vlaanderen)

Lokaal Netwerk

De gemeente Wevelgem maakt deel uit van de regio Zuid-West-Vlaanderen en werkt mee aan een regionale uitpas. De armoede in de gemeente wordt voornamelijk gekenmerkt door generatie-armoede waarbij de groep alleenstaanden mannen en éénoudergezinnen groot is. De huidige initiatieven van het lokaal bestuur en het OCMW richten zich voornamelijk tot individuele participatie en een inclusief aanbod. De afsprakennota gaf de aanleiding om knelpunten met betrekking tot de praktijk onder de loep te nemen (bereiken van doelgroep, afbakening en drempelverlaging). De partners vonden het hierbij zeer belangrijk om mensen in armoede zelf te bevragen en te vertrekken vanuit hun ideeën, noden en wensen. 

  • Eerste afsprakennota: 2015-2019
  • Trekkingsrecht: 6 887 euro

Partners: sector vrije tijd, OCMW en CAW Zuid-West-Vlaanderen

Doelstellingen en acties

De partners van het lokaal netwerk werken aan een actief partnerschap met het oog op de realisatie van een vrijetijdsnetwerk en - aanbod en poogt hierbij de kansengroepen maximaal toegang te geven tot het aanbod van de partners en andere aanbieders

  • het particuliere en stedelijke aanbod binnen de gemeente betaalbaar maken voor personen in armoede (instappen in het Uitpas-verhaal)
  • specifiek inzetten op het tegengaan van vereenzaming (groepsparticipatie)
  • een specifiek vrijetijdsaanbod voorzien voor maatschappelijk kwetsbare jongeren als opstap naar het regulier aanbod (tewerkstelling jeugdopbouwwerker)

Het opzetten van een lerend netwerk tussen organisaties en hun medewerkers met als doel zichtbare en onzichtbare drempels tot participatie weg te nemen

  • ontwikkelen van een traject en netwerk voor en van de eigen medewerkers en de vrijwilligers van verenigingen waar er van elkaar geleerd wordt hoe de (niet-financiële) drempels kunnen verlaagd en weggewerkt worden. 
  • intensifiëren van de samenwerking met gekende gespecialiseerde partners in de regio in het kader van optimaliseren van de toeleiding of het bereiken van de doelgroep. 

Werking lokaal netwerk

Het integrale netwerk komt intensief samen vier keer per jaar. Daarnaast overlegt de trekker van het lokaal netwerk met de regio-partners in verband met de het instrument, de uitpas op financieel en communicatief vlak.

Contact: Geert Knockaert geert.knockaert [at] wevelgem.be