Wuustwezel

item_left

item_right

Wuustwezel

Lokaal Netwerk

Het moet voor iedere inwoner van Wuustwezel mogelijk zijn deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod binnen en buiten de gemeente. Het netwerk wil hiertoe zoveel mogelijk drempels – zichtbare en onzichtbare, financiële en psychologische – wegwerken. Dit betekent dat het netwerk zich inzet voor een maximale toegankelijkheid van het bestaande vrijetijdsaanbod en van het bestaande sociaal weefsel. Om een aanbod te creëren dat aansluit op hun noden en behoeften, gaat het netwerk in dialoog met mensen in armoede.

Periode eerste afsprakennota: 2018-2019

Trekkingsrecht: 3.858,- euro

Partners: De gemeentelijke partners in het Lokaal Netwerk zijn de vrijetijdsdienst, vertegenwoordigd door de projectmedewerker, door de jeugdconsulente en door de welzijnscoördinator van de gemeente en het OCMW, vertegenwoordigd door het hoofd van de sociale dienst en de stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid. Andere partners zijn Welzijnsschakel Wuustwezel, Sociale Kruidenier De Cirkel en vzw Arktos.

Doelstellingen en acties: 

 1. Versterken van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.
  • De werking van Sociale Kruidenier De Cirkel ondersteunen door het uitwerken van socio-culturele activiteiten voor hun doelgroep
  • De werking van de Vlegels (Welzijnsschakels Wuustwezel) ondersteunen door het uitwerken van socio-culturele activiteiten voor hun doelgroep
 2. Inspraak realiseren van mensen in armoede via hun lokale belangenverenigingen.
  • Onderzoeken op welke manier, het in kaart brengen van de lokale noden en de effectieve organisatie van structurele inspraak.
 3. De toegankelijkheid verhogen van het lokale vrijetijdsaanbod voor kwetsbare doelgroepen.
  • Een subsidieregeling uitwerken voor verenigingen die hun aanbod toegankelijker willen maken voor mensen in armoede.
  • De bestaande vrijetijdspas uitbreiden naar het aanbod van lokale verenigingen door een tussenkomst in de hun gederfde inkomsten.
 4. Kwetsbare jongeren aansluiting laten vinden bij het sociaal weefsel in Wuustwezel
  • De vindplaatsgerichte jongerenwerking ‘Move It’ ondersteunen
  • Een sportanimator voorzien die bijdraagt aan een taalkamp in de zomer voor anderstalige kwetsbare jongeren
  • Het gratis maken van deelname aan de speelpleinwerking voor kinderen in armoede

Overlegmomenten: Het lokaal netwerk komt 4 keer per jaar samen.

Contactpersoon: Johan Huybrechts, Stafmedewerker Lokaal Sociaal Beleid bij het OCMW, johan.huybrechts [at] ocmwwuustwezel.be, tel. 03/633.52.10