Zaventem

item_left

item_right

Zaventem

Lokaal Netwerk

Visie: Door iedereen de kans te geven deel te nemen aan een zo inclusief mogelijk vrijetijdsaanbod, wil het lokaal netwerk van Zaventem ervoor zorgen dat mensen in armoede het gevoel krijgen weer deel uit te maken van de samenleving. Het netwerk wil zich in het bijzonder focussen op de vrijetijdsparticipatie van kinderen, dit via het ‘Doe je mee Fonds’. Het netwerk wil via contacten met de ouders zicht krijgen op de interesses die leven bij de doelgroep en op drempels die ze ervaren.

Periode eerste afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 5.517 euro

Partners: Cultuurdienst, Jeugddienst, Sportdienst, Integratiedienst, Sociale Dienst (OCMW), RISO Vlaams Brabant, vzw Zoekmand, Basiseducatie Halle-Vilvoorde, TAO

Doelstellingen:

 • Via de organisatie van het ‘Doe je mee Fonds’ krijgen kinderen tot 18 jaar meer kansen om deel te nemen aan gemeentelijk vrijetijdsaanbod in de vakantie en aan het vrijetijdsaanbod van verenigingen.
 • Via de toekenning van de participatiemiddelen van het OCMW rechtstreeks aan zijn cliënten wil het netwerk hen aanmoedigen deel te nemen aan het vrijetijdsleven binnen en buiten de gemeente.
 • Via de opzet van eigen vrijetijdsactiviteiten voor mensen in armoede wil het netwerk de drempel extra verlagen.
 • Vrijetijdsaanbieders worden gestimuleerd om een tweedehandscircuit op te zetten voor kledij en andere vrijetijdsbenodigdheden.

Acties:

 • Opzetten en promoten van een ‘Doe je mee Fonds’
 • Tussenkomsten in de kosten voor vrije tijd
 • Organisatie van uitstappen
 • Organisatie van sportieve activiteiten
 • Promotie van Vakantieparticipatie
 • Tweedehandscircuit op clubniveau
 • Tweedehandsmarkt op vrijetijdsbeurs

Overlegmomenten: Het netwerk zal minstens tweemaal per jaar samenkomen.

Contactpersoon: Freek Rombouts, afdelingshoofd cultuur- en gemeenschapsbeleid, freek.rombouts [at] zaventem.be