Zonhoven

item_left

item_right

Zonhoven

Lokaal Netwerk

Historiek en doel:

Sinds het voorjaar van 2016 is er in Zonhoven een Welzijnsschakel actief. Bij hun opstart voelden alle partners de nood aan een gezamenlijk lokaal armoedebeleid. Met de oprichting van een lokaal netwerk wil met de uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende partners verbeteren om zo uiteindelijk ook beter aan armoedebestrijding te kunnen doen.

Periode eerste afsprakennota: 2017-2019

Trekkingsrecht: 2.977 euro

Partners: Vrijetijdsdienst, sociale dienst van het OCMW, Sint Vincentius-vereniging, Welzijnsschakel Zonhoven. Op termijn wil het netwerk evolueren naar een ‘armoedeplatform’, waar ook secundaire partners uitgenodigd zullen worden, zoals bijvoorbeeld scholen, lokale tewerkstellingsprojecten, kinderopvang, verenigingsleven enz.

Missie / doelstellingen:

De bedoeling is dat alle inwoners van Zonhoven, ongeacht hun inkomen zowel kunnen deelnemen als kunnen deelhebben aan het bestaande aanbod in Zonhoven. Via het lokaal netwerk willen de partners een systeem ontwikkelen om zoveel mogelijk kansengroepen te kunnen bereiken.  De Welzijnsschakel zorgt daarbij voor inspraak en input vanwege de doelgroep. Het netwerk wil de deelname aan bestaand aanbod verhogen, maar ook nieuw aanbod ontwikkelen in functie van kansengroepen. Ze willen ook onderzoeken op welke manier ze de armoedeverenigingen en secundaire partners die zich richten op de verhoging van vrijetijdsparticipatie van kansengroepen kunnen ondersteunen.

Acties:

  • oprichten van een overlegplatform
  • uitwerken van een vrijetijdspas voor alle inwoners
  • oprichten van een project ‘samen inburgeren’
  • ondersteuning van de Welzijnsschakel

Overlegmomenten:

Het netwerk zal maandelijks samenkomen.

Contactpersoon:

An Buekers, an.buekers [at] zonhoven.be, 011/810585