6 tips voor het organiseren van een participatief jongerenevent

item_left

Jes / BIG in BXL

item_right

6 tips voor het organiseren van een participatief jongerenevent

Methodiek

Jes / BIG in BXL

Op 4 maart 2021 organiseerde Lasso/Move It Kanal een online interactieve sessie rond het thema 'Participatief aan de slag met jongerenfestivals'. Als startpunt kregen de aanwezigen een inkijk in het 'BIG in BXL-festival'. Dat gebeurde vanuit het perspectief van jeugdcultuurwerker en artist coach Sara van der Zande (JES Brussel) en van Gunssy Nahayo, een jonge danser en programmator.

De daaropvolgende uitwisseling was bijzonder vruchtbaar: zowel Sara & Gunssy als de deelnemers deelden ervaringen, good practices en drempels voor participatief werken met jongeren. Lasso bundelde de belangrijkste tips!

Vertrek vanuit de jongeren

Het lijkt vanzelfsprekend, maar vraag jongeren wat ze zelf willen. Organiseer niets “voor hen”: als ze zich kunnen inzetten voor iets waar ze in geloven, iets dat “van hen” is, nemen ze makkelijker verantwoordelijkheid op. Laat jonge artiesten bijvoorbeeld ook hun eigen vrienden meebrengen. Zo kom je tot een ander publiek en een breder netwerk!

Behoud een open blik

Maak je huiswerk: ga gericht op onderzoek naar mogelijke partners, organisaties, artiesten. Maar laat ook ruimte voor toeval en zorg dat je kan inspelen op onverwachte opportuniteiten. Wees beschikbaar om paden te verkennen die je zelf nog niet kende.

Geen structuren, maar mensen

Denk verder dan instellingen of locaties. Voor een goed project ben je meer met een persoon waarmee je een klik voelt, dan met een grote naam waarmee het moeilijk werken is.

Get social

Gebruik de tools waar jongeren zelf mee werken (Instagram, TikTok, Snapchat ...). Focus daarbij niet enkel op de promotie van je activiteit: je kan socials bijvoorbeeld ook inzetten om elkaar te ontmoeten of om te connecteren, nog vóór het project van start gaat.

Reduceer jongeren niet tot hun leeftijd

Noem hen niet ‘vrijwilliger’ of ‘jongere’ maar geef hen de status die bij hun rol hoort: artiest, coach, programmator ... Zo responsabiliseer je hen en maak je hun ambities concreet.

Zet in op continuïteit

Engageer jongeren uit een vorige editie voor je aankomend event. Een artiest van toen zou nu programmator kunnen zijn, of coach, ambassadeur ... Zet in op talentontwikkeling en laat je jongeren en je event groeien, evolueren.

 

Deze tips kwamen participatief tot stand tijdens de sessie van 04/03/21, met de input van de deelnemers:

Ann Van de Vyvere (Dēmos vzw), Ayla Joncheere (Erasmushogeschool Brussel), Céline Deveux (Kaaitheater), Daphna Krygier (Des Blocs + Hors les muren), Ekaterina Kaplunova (BOZAR), Elke Vanoost (JES Brussel), Gunssy Nahayo (BIG in BXL), Ine Vos (Lasso), Joy Keymeulen (Brussels Museums), Lies Vanhauwere (Lasso), Pegah Moemen (vzw Filemon), Pieter Vanstappen (VGC), Sara van de Zande (JES Brussel), Stephanie Gheerolfs (Atheneum Brussel)