De STUDIO methode. Experts werken in vijf dagen concrete oplossingen uit.

item_left

foto (c) designlab

item_right

De STUDIO methode. Experts werken in vijf dagen concrete oplossingen uit.

Methodiek

De STUDIO methodiek werd ontwikkeld door het Design Lab te Helsinki. Door het organiseren van een STUDIO wil men een strategisch antwoord vinden op een complex en reëel probleem dat zich in een bepaalde nationale context stelt. Daartoe worden deskundigen van verschillende landen, culturele achtergronden, disciplines en professionele bezigheden uitgenodigd om te participeren aan een vijfdaagse ‘denktank’. De STUDIO-methodiek omvat drie kernfactoren: het is een manier van werken, het is een fysieke ruimte en het is een effectief team.

foto (c) designlab

De STUDIO als een manier van werken.

De eerste fase van de STUDIO is gericht op het opnemen van informatie over het probleem. Dit proces start al van voor de aanvang van de eigenlijke bijeenkomst. De deelnemers ontvangen op voorhand een briefing paper waarin het probleem met zijn belangrijkste dimensies en de nationale context worden geschetst. Dit eerste zicht op het probleem wordt verder uitgediept tijdens de eerste twee dagen van de STUDIO. Naar aanleiding van de briefing paper geeft elke expert vanuit zijn eigen achtergrond en expertise zijn visie op het probleem. Daarnaast worden verschillende betrokkenen uit het beleid en de praktijk uitgenodigd om deze probleemstelling aan te vullen met de visie en informatie vanuit hun specifieke setting. Ook praktijkbezoeken kunnen hierin plaatsvinden. Deze input van informatie, visies en betekenisgeving vormen de basis voor dag drie waarin het probleem onder de loep wordt genomen. Vanuit een systemische kijk wordt het probleem geanalyseerd en worden invloedrijke factoren en dimensies aan het licht gebracht. Dag vier staat in het teken van brainstormen en ‘out of the box thinking’. Op basis van de probleemanalyse worden domeinen verkend waarop men het probleem wil aanpakken en worden innovatieve ideeën voorgesteld om dit te realiseren. De laatste dag presenteert het STUDIO-team het resultaat van dit vijfdaagse proces aan verschillende betrokkenen uit het beleid en de praktijk.

De STUDIO als een fysieke ruimte.

De STUDIO dient plaats te vinden in een open leef- en werkomgeving die het mogelijk maakt om innovatieve oplossingen en ideeën te bedenken.

De STUDIO als een effectief team.

Tot slot moet de STUDIO bestaan uit een groep individuen die samen een coherent team kunnen vormen om het probleem dat op tafel ligt aan te pakken. Een groep van acht STUDIO leden wordt als ideaal vooropgesteld om voldoende verschillende invalshoeken in het proces binnen te brengen.

Via de link onderaan vind je het handboek van deze methode. Als bijlage vind je ook het verslag van een STUDIO bijeenkomst over kinderarmoede.