Delphi methode. Experts geven input voor je project

item_left

item_right

Delphi methode. Experts geven input voor je project

Methodiek

Delphi is een methode waarin deelnemers met een zekere expertise in een bepaald domein tijdens opeenvolgende ronden individueel ondervraagd worden aan de hand van een schriftelijke (face-to-face proces) of elektronische vragenlijst (digitaal proces ) met gesloten of open karakter. In elke ronde vult de deelnemer de vragenlijst in en krijgt vervolgens feedback van andere deelnemers. Na die feedback gehoord te hebben, vult men de vragenlijst opnieuw in, waarbij men de antwoorden die in strijd waren met de reacties van anderen duidelijk beargumenteert en becommentarieert of aanpast. Op het einde kan een groepsdiscussie (eventueel digitaal) georganiseerd worden waarin gemeenschappelijke conclusies worden vastgesteld en/of uitgediept.

De Delphi methode helpt experts een complex probleem op een systematische manier te behandelen. Het is wel belangrijk dat de deelnemers de nodige inhoudelijke expertise hebben.