Een heterogene groep samenstellen

item_left

item_right

Een heterogene groep samenstellen

Methodiek

Je project heeft er alle belang bij dat je niet enkel witte hoogopgeleide mensen bevraagt over je projectidee. Het samenstellen van een zo heterogeen mogelijke groep is echter niet eenvoudig. Daarom kan het lonen om te werken met een diversiteitsmatrix. 
Stel voordat je mensen gaat uitnodigen een tabel op met diverse categorieën: opleiding, geslacht, leeftijd, moedertaal, nationaliteit... . Je kan ook specifieke categorieën toevoegen die relevant kunnen zijn in functie van je project: aantal jaar wonende in de gemeente, hobby's, burgerlijke staat, tewerkstelling... .
Bepaal hoeveel deelnemers je wil bevragen of rekruteren per categorie en houd je hier strikt aan.

Concrete toepassingen?

De Genks (zie artikel hieronder)