Een SWOT-analyse. Inventariseer interne werking en externe omgeving in functie van concrete acties.

item_left

item_right

Een SWOT-analyse. Inventariseer interne werking en externe omgeving in functie van concrete acties.

Methodiek

SWOT-analyse is een methode om op een gestructureerde manier de interne en externe omgeving te analyseren. Een SWOT-analyse kan je helpen om strategische keuzes te maken en hiertoe concrete acties uit te werken. Ook als je al wat langer bezig bent kan een SWOT-analyse zinvol zijn en je bewust maken van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor huidige problemen.

SWOT staat voor sterktes (strenghts, ’S’), zwaktes (weaknesses, ‘W’), kansen (opportunities, ‘O’) en bedreigingen (threats, ’T’). 
Kansen en bedreigingen zijn factoren die extern zijn aan de organisatie/het project,  waarvan sommige niet controleerbaar zijn. Sterktes en zwaktes zijn de twee polen van de interne analyse. Aangezien de sterktes en zwaktes factoren van de organisatie/ het project zijn kan je deze meestal gemakkelijker beïnvloeden. 

Factoren intern aan de organisatie/het project.

Je kan dan kijken naar bijvoorbeeld: de betrokken mensen (team, vrijwilligers, doelgroep en hun kwaliteiten en competenties), de fysieke bronnen die je ter beschikking hebt (locatie, materiaal, vervoer,..), de financiële (on)mogelijkheden, huidige activiteiten en processen (wat doe je?, waar zit je nog meer?, welke ‘antennes’ heb je?..), ervaringen met vroegere projecten en je band met de doelgroep of gemeenschap.
=> wat zijn hier de sterktes en zwaktes?

Factoren extern aan de organisatie/het project.

Hiertoe ga je kijken naar hoe je verbonden, verweven en ingebed bent in de bredere samenleving, het beleid, in je eigen sector en aanverwante sectoren.
Je kan dan kijken naar bijvoorbeeld de huidige trends en ontwikkelingen, mogelijkheden tot financiering, de demografie van de doelgroep of gemeenschap, de fysieke omgeving, het wetgevend kader en locale of (inter)nationale gebeurtenissen.
=> wat zijn hier de mogelijkheden en bedreigingen?

Na de analyse van de elementen kan je door middel van het verbinden van bijvoorbeeld sterktes aan mogelijkheden strategieën ontwerpen die je concreet kan vertalen in acties.

Waarom een SWOT-analyse doen?

 • Verken mogelijkheden voor nieuwe pistes of oplossingen voor problemen.
 • Een SWOT-analyse kan je helpen om beslissingen nemen over de (verdere) koers van je project. 

Wanneer een SWOT-analyse doen?

 • Bij de opstart van een project kan een SWOT-analyse helpen om strategische keuzes te maken en deze te vertalen in concrete acties.
 • Wanneer je vast zit kan een SWOT-analyse helpen om prioriteiten te leggen en mogelijkheden te identificeren.

Hoe doe je een SWOT-analyse?

Tips

 • Om rijk materiaal te verzamelen en participatief te werken betrek je best zoveel mogelijk stakeholders bij een SWOT-analyse. Elke persoon of groep biedt een ander perspectief op de sterke en zwakke punten van het project/de organisatie. 
 • Zorg dat je genoeg tijd neemt om de SWOT-analyse te maken.
 • Zorg voor een vaardig groepsfacilitator die de SWOT-analyse leidt bijgestaan door een verslagnemer die de informatie op flappen/een schrijfbord samenvat.
 1. Introduceer de SWOT methodiek en het doel hiervan voor je project/de organisatie.
 2. Afhankelijk van de grootte van de groep kan je opsplitsen in kleinere groepjes. Belangrijk hierbij is dat je zorgt dat de groepjes zo divers mogelijk zijn om zoveel mogelijk verschillende perspectieven samen te brengen. Ook als je totale groep maar uit 12 mensen bestaat kan het zinvol zijn om op te splitsen in kleine groepjes (bijvoorbeeld 3 groepjes van 4 personen). Dit stimuleert iedereen om actief mee te denken en het woord te nemen.
 3. Geef de groepen 20-30 minuten om te brainstormen en de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op te lijsten. Vraag hen hierbij zowel te kijken naar de concrete elementen in hun eigen rol (bijvoorbeeld vrijwilliger, teamleider,..) als naar de organisatie of het project in zijn geheel. Geef zeker ook aan dat een brainstorm niet ‘fout’ kan zijn en de uiteindelijke verfijning later zal komen.
 4. Breng de hele groep weer samen om de informatie te delen. Je volgt hier best de letters van SWOT (dus eerst de sterktes, dan de zwaktes, vervolgens de kansen en uiteindelijk de bedreigingen). Laat één groepje de sterktes die zij hebben geïdentificeerd presenteren aan de hele groep. Geef dan ruimte aan de andere groepen om sterktes die niet zijn genoemd door het eerste groepje aan te vullen. Laat voor de zwaktes een ander groepje beginnen en laat vervolgens weer de andere groepen aanvullen. Doe hetzelfde voor de kansen en bedreigingen.
 5. Identificeer gezamenlijk de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Zoek vervolgens naar hoe je elementen uit de verschillende categorieën kan combineren. Hier is het belangrijk om de belangrijkste werkpunten te selecteren. 
  SWOT illustratie

  Na de analyse van de elementen kan je door middel van het verbinden van bijvoorbeeld sterktes aan mogelijkheden strategieën ontwerpen die je concreet kan vertalen in acties.

  Waarom een SWOT-analyse doen?

  • Verken mogelijkheden voor nieuwe pistes of oplossingen voor problemen.
  • Een SWOT-analyse kan je helpen om beslissingen nemen over de (verdere) koers van je project. 

  Wanneer een SWOT-analyse doen?

  • Bij de opstart van een project kan een SWOT-analyse helpen om strategische keuzes te maken en deze te vertalen in concrete acties.
  • Wanneer je vast zit kan een SWOT-analyse helpen om prioriteiten te leggen en mogelijkheden te identificeren.

  Hoe doe je een SWOT-analyse?

  Tips

  • Om rijk materiaal te verzamelen en participatief te werken betrek je best zoveel mogelijk stakeholders bij een SWOT-analyse. Elke persoon of groep biedt een ander perspectief op de sterke en zwakke punten van het project/de organisatie. 
  • Zorg dat je genoeg tijd neemt om de SWOT-analyse te maken.
  • Zorg voor een vaardig groepsfacilitator die de SWOT-analyse leidt bijgestaan door een verslagnemer die de informatie op flappen/een schrijfbord samenvat.
  1. Introduceer de SWOT methodiek en het doel hiervan voor je project/de organisatie.
  2. Afhankelijk van de grootte van de groep kan je opsplitsen in kleinere groepjes. Belangrijk hierbij is dat je zorgt dat de groepjes zo divers mogelijk zijn om zoveel mogelijk verschillende perspectieven samen te brengen. Ook als je totale groep maar uit 12 mensen bestaat kan het zinvol zijn om op te splitsen in kleine groepjes (bijvoorbeeld 3 groepjes van 4 personen). Dit stimuleert iedereen om actief mee te denken en het woord te nemen.
  3. Geef de groepen 20-30 minuten om te brainstormen en de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op te lijsten. Vraag hen hierbij zowel te kijken naar de concrete elementen in hun eigen rol (bijvoorbeeld vrijwilliger, teamleider,..) als naar de organisatie of het project in zijn geheel. Geef zeker ook aan dat een brainstorm niet ‘fout’ kan zijn en de uiteindelijke verfijning later zal komen.
  4. Breng de hele groep weer samen om de informatie te delen. Je volgt hier best de letters van SWOT (dus eerst de sterktes, dan de zwaktes, vervolgens de kansen en uiteindelijk de bedreigingen). Laat één groepje de sterktes die zij hebben geïdentificeerd presenteren aan de hele groep. Geef dan ruimte aan de andere groepen om sterktes die niet zijn genoemd door het eerste groepje aan te vullen. Laat voor de zwaktes een ander groepje beginnen en laat vervolgens weer de andere groepen aanvullen. Doe hetzelfde voor de kansen en bedreigingen.
  5. Identificeer gezamenlijk de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Zoek vervolgens naar hoe je elementen uit de verschillende categorieën kan combineren. Hier is het belangrijk om de belangrijkste werkpunten te selecteren. 

   SWOT illustratie

    

   Na de analyse van de elementen kan je door middel van het verbinden van bijvoorbeeld sterktes aan mogelijkheden strategieën ontwerpen die je concreet kan vertalen in acties.

   Waarom een SWOT-analyse doen?

   • Verken mogelijkheden voor nieuwe pistes of oplossingen voor problemen.
   • Een SWOT-analyse kan je helpen om beslissingen nemen over de (verdere) koers van je project. 

   Wanneer een SWOT-analyse doen?

   • Bij de opstart van een project kan een SWOT-analyse helpen om strategische keuzes te maken en deze te vertalen in concrete acties.
   • Wanneer je vast zit kan een SWOT-analyse helpen om prioriteiten te leggen en mogelijkheden te identificeren.

   Hoe doe je een SWOT-analyse?

   Tips

   • Om rijk materiaal te verzamelen en participatief te werken betrek je best zoveel mogelijk stakeholders bij een SWOT-analyse. Elke persoon of groep biedt een ander perspectief op de sterke en zwakke punten van het project/de organisatie. 
   • Zorg dat je genoeg tijd neemt om de SWOT-analyse te maken.
   • Zorg voor een vaardig groepsfacilitator die de SWOT-analyse leidt bijgestaan door een verslagnemer die de informatie op flappen/een schrijfbord samenvat.
   1. Introduceer de SWOT methodiek en het doel hiervan voor je project/de organisatie.
   2. Afhankelijk van de grootte van de groep kan je opsplitsen in kleinere groepjes. Belangrijk hierbij is dat je zorgt dat de groepjes zo divers mogelijk zijn om zoveel mogelijk verschillende perspectieven samen te brengen. Ook als je totale groep maar uit 12 mensen bestaat kan het zinvol zijn om op te splitsen in kleine groepjes (bijvoorbeeld 3 groepjes van 4 personen). Dit stimuleert iedereen om actief mee te denken en het woord te nemen.
   3. Geef de groepen 20-30 minuten om te brainstormen en de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op te lijsten. Vraag hen hierbij zowel te kijken naar de concrete elementen in hun eigen rol (bijvoorbeeld vrijwilliger, teamleider,..) als naar de organisatie of het project in zijn geheel. Geef zeker ook aan dat een brainstorm niet ‘fout’ kan zijn en de uiteindelijke verfijning later zal komen.
   4. Breng de hele groep weer samen om de informatie te delen. Je volgt hier best de letters van SWOT (dus eerst de sterktes, dan de zwaktes, vervolgens de kansen en uiteindelijk de bedreigingen). Laat één groepje de sterktes die zij hebben geïdentificeerd presenteren aan de hele groep. Geef dan ruimte aan de andere groepen om sterktes die niet zijn genoemd door het eerste groepje aan te vullen. Laat voor de zwaktes een ander groepje beginnen en laat vervolgens weer de andere groepen aanvullen. Doe hetzelfde voor de kansen en bedreigingen.
   5. Identificeer gezamenlijk de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Zoek vervolgens naar hoe je elementen uit de verschillende categorieën kan combineren. Hier is het belangrijk om de belangrijkste werkpunten te selecteren. 

    SWOT illustratie

     

    Na de analyse van de elementen kan je door middel van het verbinden van bijvoorbeeld sterktes aan mogelijkheden strategieën ontwerpen die je concreet kan vertalen in acties.

    Waarom een SWOT-analyse doen?

    • Verken mogelijkheden voor nieuwe pistes of oplossingen voor problemen.
    • Een SWOT-analyse kan je helpen om beslissingen nemen over de (verdere) koers van je project. 

    Wanneer een SWOT-analyse doen?

    • Bij de opstart van een project kan een SWOT-analyse helpen om strategische keuzes te maken en deze te vertalen in concrete acties.
    • Wanneer je vast zit kan een SWOT-analyse helpen om prioriteiten te leggen en mogelijkheden te identificeren.

    Hoe doe je een SWOT-analyse?

    Tips

    • Om rijk materiaal te verzamelen en participatief te werken betrek je best zoveel mogelijk stakeholders bij een SWOT-analyse. Elke persoon of groep biedt een ander perspectief op de sterke en zwakke punten van het project/de organisatie. 
    • Zorg dat je genoeg tijd neemt om de SWOT-analyse te maken.
    • Zorg voor een vaardig groepsfacilitator die de SWOT-analyse leidt bijgestaan door een verslagnemer die de informatie op flappen/een schrijfbord samenvat.
    1. Introduceer de SWOT methodiek en het doel hiervan voor je project/de organisatie.
    2. Afhankelijk van de grootte van de groep kan je opsplitsen in kleinere groepjes. Belangrijk hierbij is dat je zorgt dat de groepjes zo divers mogelijk zijn om zoveel mogelijk verschillende perspectieven samen te brengen. Ook als je totale groep maar uit 12 mensen bestaat kan het zinvol zijn om op te splitsen in kleine groepjes (bijvoorbeeld 3 groepjes van 4 personen). Dit stimuleert iedereen om actief mee te denken en het woord te nemen.
    3. Geef de groepen 20-30 minuten om te brainstormen en de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op te lijsten. Vraag hen hierbij zowel te kijken naar de concrete elementen in hun eigen rol (bijvoorbeeld vrijwilliger, teamleider,..) als naar de organisatie of het project in zijn geheel. Geef zeker ook aan dat een brainstorm niet ‘fout’ kan zijn en de uiteindelijke verfijning later zal komen.
    4. Breng de hele groep weer samen om de informatie te delen. Je volgt hier best de letters van SWOT (dus eerst de sterktes, dan de zwaktes, vervolgens de kansen en uiteindelijk de bedreigingen). Laat één groepje de sterktes die zij hebben geïdentificeerd presenteren aan de hele groep. Geef dan ruimte aan de andere groepen om sterktes die niet zijn genoemd door het eerste groepje aan te vullen. Laat voor de zwaktes een ander groepje beginnen en laat vervolgens weer de andere groepen aanvullen. Doe hetzelfde voor de kansen en bedreigingen.
    5. Identificeer gezamenlijk de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Zoek vervolgens naar hoe je elementen uit de verschillende categorieën kan combineren. Hier is het belangrijk om de belangrijkste werkpunten te selecteren. 

     SWOT illustratie

    6. Verdeel de grote groep weer in groepjes en verdeel de werkpunten over de groepjes (best niet meer dan 2 werkpunten per groepje). Laat de groepjes nadenken over welke strategieën ze kunnen identificeren en hoe deze concreet kunnen worden gemaakt.
    7. Breng de hele groep weer samen en laat de groepjes hun werkpunten met algemene strategieën en concrete actievoorstellen presenteren aan de grote groep. Laat ook telkens ruimte voor de andere groepsleden om suggesties te doen, feedback te geven etc.
     Nu ligt er veel materiaal op tafel waar je op kan voortbouwen en verder mee aan de slag kan.

    Veel succes!

    Bron: http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-community-needs-and-resources/swot-analysis/main