Focusgroep. Een manier om experten en ervaringsdeskundigen te bevragen.

item_left

item_right

Focusgroep. Een manier om experten en ervaringsdeskundigen te bevragen.

Methodiek

Bij deze techniek wordt een zeer gericht face-to-face gesprek georganiseerd met specifieke stakeholders of ervaringsdeskundigen in een veilige omgeving. Door de veelheid aan perspectieven en inzichten kan een focusgroep nuttige informatie opleveren voor je project. Werk met kleine groepen (6 à 15 personen) zodat elke deelnemer de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de discussie. In een eerste fase ontvangt de groep de nodige informatie, waarna hun opvattingen en reacties in groep (en eventueel ook individueel) worden besproken. De werkvorm is vooral geschikt bij een eerste verkenning van een thema of onderzoeksvraag, als men creatieve ideeën wil genereren en inzicht wil krijgen in de redenen waarom mensen bepaalde opvattingen hebben. Het voordeel is ook dat deelnemers gedetailleerde input kunnen geven zodat je echt in de diepte kan werken.

Tips:

  • Creëer een informele sfeer onder de deelnemers.
  • Beschouw elke mening als even waardevol. Ga ervan uit dat er geen juiste of foute meningen bestaan. 
  • Bereid op voorhand duidelijke vragen voor die de nodige discussie opleveren.
  • Om de groep zo representatief mogelijk samen te stellen begin je met het vaststellen van een aantal criteria waaraan de deelnemers moeten voldoen. 
  • Je bereikt de beste resultaten als je met meerdere, verschillend samengestelde focusgroepen werkt.