Groepsdiscussie - de visbokaal

item_left

item_right

Groepsdiscussie - de visbokaal

Methodiek

De visbokaal (Fishbowl) is een techniek om met een groep te discussiëren over een complex of controversieel thema. De leden van een klein panel (3 à 5 personen) geven gedurende enkele minuten elk een uiteenzetting van hun specifieke visie op het thema. Dit gebeurt in een figuurlijke ‘visbokaal’, wat wil zeggen dat de overige deelnemers zich rond het panel bevinden en de presentaties beluisteren. Na de uiteenzetting krijgt het panel de kans om nog een twintigtal minuten onderling te debatteren over de kwestie, waarna de overige participanten de ‘visbokaal’ kunnen binnenstappen om hun persoonlijke opvattingen toe te lichten. Dee verschillende perspectieven worden nadien in kleine discussiegroepen (8 à 10 personen per groep) – met in elke groep één lid van het panel – meer in de diepte geanalyseerd. Elke groep richt zich op één specifiek standpunt waarover men een rapport samenstelt met de belangrijkste pro’s en contra’s. Tenslotte wordt de kwestie in haar geheel besproken en tracht men te komen tot enkele conclusies of aanbevelingen.