Het knipperlichtenmodel. Kwantitatief en kwalitatief buurtonderzoek.

item_left

item_right

Het knipperlichtenmodel. Kwantitatief en kwalitatief buurtonderzoek.

Methodiek

Als je project zich ent op een concrete buurt, dan biedt het knipperlichtenmodel een handig kader om een vooronderzoek te doen in deze buurt. Het knipperlichtenmodel werd beschreven in het boek: Aandacht in het kwadraat, In ‘probleembuurten’ werken met ‘probleemjongeren’. Het werd uitgewerkt door de Onderzoeksgroep Armoede en Sociale Uitsluiting (OASeS). Dit onderzoek gebeurde aan de hand van vele gesprekken en praktijkvoorbeelden vanuit Arktos, een vormingsorganisatie voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatiesArktos gebruikt dit model als handleiding om een vooronderzoek op te zetten rond jongeren en hun buurt. 

Het model inventariseert aan de ene kant kwantitatieve, meetbare factoren zoals het inkomen, tewerkstelling en de woninginfrastructuur van de bewoners van de wijk. Aan de andere kant polst het model naar kwalitatieve factoren zoals de woonomgeving, de relatie tussen de buurtbewoners en de beeldvorming in en over de buurt.

Meer info vind je in de handleiding als bijlage.