Literacy Through Photography

item_left

item_right

Literacy Through Photography

Methodiek

Literacy Through Photography ( LTP ) is een leerfilosofie en methodologie die de kinderen aanmoedigt om hun wereld te verkennen terwijl ze scènes uit hun eigen leven fotograferen. Fotografie wordt tegelijk een expressie en een onderzoeksinstrument. De beelden worden gebruikt als katalysator voor mondelinge en schriftelijke expressie. LTP hanteert doorgaans universele thema's zoals zelfportret, gemeenschap, familie, dromen… maar het kan ook zeer gericht en concreet worden afgelijnd. Het maken van de beelden, de kritische reflectie en er iets over schrijven worden als éénzelfde proces gezien. 

De methodiek werd ontwikkeld door de Amerikaanse fotografe Wendy Ewald en is zeer goed uitgewerkt in deze blog en o.a. in dit handboek en ook in deze handleiding.

Literacy Through Photography