Nieuwe tool bevordert contact tussen ouders en jeugdwerkers

item_left

foto(c)Odisee

item_right

Nieuwe tool bevordert contact tussen ouders en jeugdwerkers

Methodiek

Voor jeugdwerkers, zowel vrijwilligers en professionals, roept contact en communicatie met ouders vaak veel vragen op. Een goede relatie met ouders opbouwen, hoe doe je dat? Om jeugdwerkers hierin te ondersteunen ontwikkelde Odisee de tool 'Meet the parents'. 

foto(c)Odisee

Denk je aan ouderbetrokkenheid dan gaat het al snel over de vraag of en hoe je ouders inspraak kan geven. Maar, moet dat wel? Willen iedereen dat ook? Uit literatuur en onderzoek bij ouders kunnen de onderzoekers alvast enkele richtlijnen halen voor een goed contact: eerlijk zijn, glimlachen, initiatief nemen in het contact, persoonlijk en rechtstreeks contact, voldoende informatie en uitleg, open en directe communicatie. Maar wat betekent dit nu voor een jeugdwerking? 

Vanuit jeugdwerk zelf hopen medewerkers op een goede medewerking, respect en al eens een dankjewel van ouders. Maar ouders hebben soms andere verwachtingen van hoe de werking er moet uitzien, hoe een begeleider het aanpakt.Voor een goede samenwerking zijn beide partijen aan zet. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen. Zowel ouders als jeugdwerk zelf hebben een aandeel in het creëren van dialoog.

Om jeugdbegeleiders hierbij te helpen, ontwikkelden 'Jeugdwerk en ouders' onderzoekers Evelyn Morreel, Kristien Nys en Karla Van Leeuwen de tool 'Meet the parents'. De tool kwam tot stand in samenwerking met De Aanstokerij en tal van jeugdwerkactoren waaronder Chirojeugd Vlaanderen, de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en met steun van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Deze stelden ze voor op 30 april 2019.

De Standaard wijdde diezelfde dag een artikel aan de tool: Omgaan met ouders? Geen kinderspel.

Wie een tool of een vormingsessie wil aanvragen, kan contact opnemen met evelyn.morreel [at] odisee.be (Evelyn Morreel).

Voor wie?

Medewerkers van speelpleinen, vakantiekampen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jeugdwerkkoepels, jeugddiensten ...

Inhoud tool 'Meet the parents'

Download hier de powerpointpresentatie met onderzoeksresultaten en meer over de tool.

De tool is opgedeeld in volgende zes thema's.

Ouders laten meewerken

 • Hoe kan je ouders met een moeilijke financiële achtergrond tegemoet treden?
 • Wat als kinderen het gevraagde materiaal niet meehebben?
 • Hoe kunnen we goede afspraken maken met ouders rond brengen en halen of inschrijven?
 • Hoe kom je bepaalde informatie bv. over medicatiegebruik te weten?
 • Kan je afstemmen over de verwachtingen?
 • Hoe kunnen we ouders bij de werking betrekken?

Contact leggen met alle  ouders

 • Hoe bereiken we ouders best?
 • Passen we onze communicatie naargelang (de mogelijkheden van) ouders aan (bv. andere taal spreken)?
 • Hoe en wanneer doen we een beroep op brug- of tussenfiguren?

Als begeleider de touwtjes in handen houden

 • Hoeveel inspraak geven we ouders?
 • Gaan we op eisen van ouders in?
 • Kunnen en moeten we maximaal beschikbaar zijn?

De zaak ontmijnen

 • Ga je de confrontatie aan met een boze ouder?
 • Hoe reageren op (ontevreden) reacties via sociale media?
 • Wat doen we als we van anderen horen dat er klachten zijn?

De ouder gerust stellen

 • Hoe ouders geruststellen dat het kind het goed stelt bij ons op de werking?
 • Kunnen we tonen dat we onze verantwoordelijkheid opnemen en dat ouders ons kunnen vertrouwen?
 • Hoe reageren op bezorgdheden rond privacy?

Moeilijke situaties aankaarten

 • Wat als je niet dezelfde waarden en normen deelt?
 • Wat kunnen we doen als we misbruik, agressie of een andere verontrustende situatie vermoeden?