Nieuwe tool helpt sociaal-sportieve initiatieven om hun sterktes te benoemen

item_left

item_right

Nieuwe tool helpt sociaal-sportieve initiatieven om hun sterktes te benoemen

Methodiek

Sociaal-sportief netwerk(t)

Onderzoekers van de HOGENT ontwikkelden een nieuwe tool die sociaal-sportieve initiatieven wegwijs maakt om hun krachten in kaart te brengen. Shana Sabbe, Carmen Leenknecht en collega's maakten een instrument dat sociaal-sportieve praktijken een spiegel voorhoudt inzake de toegankelijkheid van hun aanbod en netwerk. Hieronder lees je meer over de tool en het onderzoeksproject waarbinnen dit vorm kreeg. 

Waarom een tool?

Sociaal-sportieve initiatieven (ssi) hebben vaak al een hele weg afgelegd inzake toegankelijkheid. Toch zijn er steeds werkpunten en veel ssi vinden het niet gemakkelijk om er steeds de vinger op te leggen waar hun sterktes liggen. Voor hen komt deze tool ter hulp!

De onderzoekers van de HOGENT maakten de tool om praktijken te helpen in deze zoektocht naar identiteit en om een taal te vinden die weergeeft wat ze nu vaak vanuit een sterk buikgevoel doen. De tool biedt deze praktijken ook methodische hulp aan om hun partnernetwerk in beeld te brengen. En daarnaast helpt de tool om praktijkorganisaties te enthousiasmeren om acties te formuleren om die toegankelijkheid nog meer te bevorderen. Want werken aan een toegankelijke  en inclusieve organisatie is altijd eigenlijk nooit af...  

Drie delen

Hoe maak je van wat vandaag nog een drempel is, morgen misschien wel een hefboom? En dat samen met anderen? Hoe maak je heldere afspraken zodat minder mensen met interesse tussen de mazen van het net verdwijnen,… ? Met dergelijke vragen gaat de tool aan de slag.

Globaal gezien bestaat de tool uit drie belangrijke delen. Het eerste deel helpt je als initiatief bij het opstellen van een netwerkanalyse aan de hand van een concreet stappenplan. Een tweede deel geeft een inzicht in 10 B’s van toegankelijkheid aan de hand van concrete voorbeelden met bijhorende reflectie- en dialoogvragen. Een derde deel daagt je uit om een concreet actieplan op te stellen.

Workshops en website

Om de tool te ontsluiten ontwikkelden ze een interactieve workshop voor sociaal-sportieve initiatieven. Tijdens de workshop begeleiden ze de deelnemers doorheen de drie fases van de tool. Je stelt je vraag  best via dit contactformulier. Afhankelijk van de aard van de concrete vragen zijn er diverse varianten van de workshops: het kan resulteren in een eenmalige sessie zijn of in meerdere sessies.

Daarnaast is al het inhoudelijk materiaal ook gratis en in leesvorm raadpleegbaar via deze website

PWO-Onderzoek

Deze tool werd gemaakt in het kader van het (pwo-)onderzoek ‘sociaal-sportief werk en toegankelijkheid’. Dit onderzoeksproject van eCO-CITY wil op basis van casestudieonderzoek de toegankelijkheid van sociaal-sportieve praktijken in kaart brengen, nagaan hoe relaties tussen lokale systeemactoren invloed hebben op toegankelijkheid en hoe de ecosystemen waarvan sociaal-sportieve praktijken deel uitmaken maximaal ingezet kunnen worden om toegankelijkheid te bevorderen. Meer info over dit onderzoeksproject vind je hier.