Photovoice

item_left

item_right

Photovoice

Methodiek

Photovoice is een participatieve methode, ontwikkeld in de Verenigde Staten aan het einde van de twintigste eeuw. Aan de hand van fotografie brengen mensen in een kwetsbare positie hun wereld in beeld, kunnen ze er kritisch op reflecteren en in dialoog gaan met beleidsmakers. De laatste jaren wordt fotografie verder aangevuld met video. Aan de hand van de werkvorm 'Digital Storytelling' worden foto's en video's samengevoegd in een presentatie en voorzien een voice-over waarin de betrokken persoon zijn of haar verhaal vertelt.

photovoice_hcd