Referentiepersoon en fotomuur. Refereren naar de doelgroep in het ontwerpproces.

item_left

item_right

Referentiepersoon en fotomuur. Refereren naar de doelgroep in het ontwerpproces.

Methodiek

Na de luisterfase is het mogelijk dat je om praktische redenenen met een kleine groep een project uitwerkt, zonder dat er mensen uit de doelgroep mee aan tafel zitten. Toch zijn er manieren om hen vooralsnog mee aanwezig te stellen. Als je in de luisterfase gewerkt hebt met foto's, dan kan je deze nu in de vorm van een fotomuur ophangen in de ruimte waar je vergadert over het project.

foto_jan_raedschelders

Een ander hulpmiddel, dat soms wel eens wordt gebruikt in de journalistiek, is het creëren van een referentiepersoon. Zo'n referentiepersoon is een fictieve persoonsbeschrijving die verschillende typische kenmerken bundelt van de doelgroep die je voor ogen hebt. Mogelijke kenmerken: leeftijd, geslacht, thuissituatie, onderwijstype, werksituatie, hobby's, uitspraken, dromen en wensen,... Probeer tot een concrete en tastbare persoonsomschrijving te komen. Geef je persoon ook een naam mee. Als je werkt met een heteregone groep dan kan je verschillende referentiepersonen creëren. Je kan hen aanwezig stellen in je vergaderingen door een medewerker te vragen zich in te leven in deze persoon en vandaaruit te reflecteren of door geregeld naar hen te refereren.