Speed sparren. Efficiënt feedback verzamelen.

item_left

item_right

Speed sparren. Efficiënt feedback verzamelen.

Methodiek

Speed sparren kan gebruikt worden om op een snelle en efficiënte manier van verschillende mensen input te krijgen. Het kan een alternatief bieden voor een brainstorm of nieuwe dynamiek brengen als je even vast zit. Het is de bedoeling om “open” vragen te stellen die op een waarderende manier geformuleerd worden. Deze werkvorm is ideaal als je op korte tijd van vele mensen input wil krijgen. Zorg dat de ruimte groot genoeg is om meerdere gesprekken tegelijkertijd te voeren.

Stap 1. Baken het vraagstuk of thema af. Best wordt door hele groep rond één thema of één soort vraag (bv. een ontwikkelvraag als ‘hoe moet het nu verder?’) besproken.

Stap 2. De groep wordt verdeeld in twee groepen: de vragers en de sparring partners.

Stap 3. De vrager legt zijn concrete vraag voor aan zijn sparringpartner en gaan hierover 10 minuten in dialoog. De vragers noteren de bullet points tijdens het gesprek. Kondig één minuut van te voren aan dat het einde van de ronde nadert.  Afhankelijk van het thema, de beschikbare tijd of de nood aan  kan ook besluiten om de wissels sneller te doen met een minimum van 5 minuten per ronde.

Stap 4. Als de tijd om is schuift de vrager een plaats op naar rechts en legt dezelfde vraag voor aan een tweede sparring partner. Dit herhaal je nog één keer zodat elke vraagsteller zijn vraag met drie verschillende sparring partners heeft kunnen bespreken.

Stap 5. Na deze ronde las je enkele minuten stilte in. Zo krijgen de vragers de tijd om de gekregen input te ordenen en de belangrijkste nieuwe inzichten te noteren. In een volgende stap wordt er van rollen gewisseld: de sparring partners worden nu de vragers. Tijdens de ‘absolute stilte’ bereiden ze vraag voor waarop zij graag feedback zouden krijgen.

Stap 6. Vervolgens herhaal je dezelfde stappen.

Bron: Tjepkema, S. & Grotendorst, A. (2006). Leren in ontwikkeling, jrg. 6, nr. 1/2, p.33.

Bijlage(n):