Stakeholdersanalyse - Met wie moeten we rekening houden in ons project?

item_left

item_right

Stakeholdersanalyse - Met wie moeten we rekening houden in ons project?

Methodiek

Een stakeholdersanalyse is een eenvoudig instrumentje om zicht te krijgen op de verschillende belanghebbenden bij je project(idee). Een stakeholder is iemand die een 'belang' heeft in je projectidee: leidinggevenden, collega's, (potentiële) deelnemers, partners, beleidsmakers, andere buurtbewoners,... 

foto_stakeholdersanalyse_except.jpg

De stakeholdersanalyse tekent zich af op twee assen. (1) Hoe staat de staat die belanghebbende tegenover het projectidee - van positief tot negatief. (2) Hoe sterk is die stakeholder betrokken op het project - van heel intens tot onverschillig. Deze twee assen leveren je vier kwadranten op (zie schema). Breng de verschillende stakeholders onder in dit schema. Je kan nu gericht informatie verzamelen bij de verschillende types van stakeholders. Hoe kijken zij naar het probleem? Welke oplossingen stellen ze voor? Welke tegenargumenten brengen ze aan? Op deze manier breng je verschillende perspectieven binnen in je projectidee en bekijk je jouw plannen vanuit verschillende invalshoeken. Probeer een goed evenwicht na te streven in de verschillende types van stakeholders. Als je enkel praat met medestanders, dan mis je misschien interessante informatie.

stakeholdersanalyse