Van ik naar wij

item_left

item_right

Van ik naar wij

Methodiek

Flora, het expertisenetwerk rond solidaire economie, gender en duurzaamheid, stelt voor: “Van Ik naar Wij|Du Je au Nous. Een uitdagende methodiek om groepen warm te maken voor burgerparticipatie.” Nieuw is dat de focus niet ligt op het informeren van burgers, maar op het creëren van structuren die mensen als burger zichtbaar maken en serieus nemen. De methodiek reikt begeleiders van groepen behalve een frisse kijk op burgerparticipatie ook een rijk gedocumenteerd vormingstraject aan om deze visie in de praktijk te brengen. Met het vormingspakket richt Flora zich tot elke begeleider die met een groep diepgaand aan participatie wil werken.

Op www.van-ik-naar-wij.be kan je... 

Als anonieme surfer:

  • het volledige vormingspakket Van Ik naar Wij downloaden
  • reacties van geregistreerde gebruikers lezen en ontdekken welke werkvormen en voorbeelden door hen werden toegevoegd
  • kennis nemen van interessante data en evenementen m.b.t. Van Ik naar Wij

Als geregistreerd bezoeker:

  • een reactie plaatsen bij de verschillende onderdelen van het vormingspakket
  • eigen ervaringen en tools toevoegen aan het bestaande vormingspakket
  • nieuwe inzichten en ideeën rond burgerparticipatie delen met andere geregistreerde bezoekers