'We are here' - Een toolbox voor en over kinderparticipatie

item_left

we_are_here_visual

item_right

'We are here' - Een toolbox voor en over kinderparticipatie

Methodiek

we_are_here_visual

Eurochild streeft ernaar om de stem van kinderen centraal te stellen in de besluitvorming en wil helpen om anderen de middelen te geven om hetzelfde te doen. Hun laatste publicatie genaamd 'We Are Here. A Child Participation Toolbox', in samenwerking met de Learning for Well-being Foundation, biedt een praktische set hulpmiddelen om zinvolle kinderparticipatie te implementeren en samenwerking tussen generaties te stimuleren.

In de 6 modules wordt de gebruiker begeleid bij het uitvoeren van sessies met kinderen en volwassenen over onderwerpen als participatie, representatie, facilitering en evaluatie. Ook wordt er uitleg gegeven over de verschillende aspecten van kinderparticipatie. De activiteiten in de Toolbox maken gebruik van een creatieve benadering om vragen te helpen beantwoorden die kinderen zich kunnen stellen als ze zich voorbereiden op een rol in een project en ze leggen de belangrijke voorwaarden uit voor kinderen om op een zinvolle en veilige manier te participeren. Het is geenszins bedoeld als een starre set instructies. Het is eerder een flexibele en praktische set instrumenten, gericht op het begeleiden, inspireren en stimuleren van de gebruiker om zinvolle kinderparticipatie te implementeren op een manier die op hen, hun behoeften en hun context is afgestemd.