AGORA M. Een participatieproject van GC De Vaartkapoen.

item_left

item_right

AGORA M. Een participatieproject van GC De Vaartkapoen.

Praktijk

Tussen 2018 en 2020 zet Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen in Molenbeek in op het participatieproject AGORA M. Het project wordt gedragen door een co-creatie-groep van bewoners en sleutelfiguren die via het ontdekken van nieuwe methodieken op de snijlijn tussen participatie en artistieke praktijk willen bijdragen aan inzicht, bewustzijn, dialoog en een ander beeld van Molenbeek.

Foto (c) Danielle De Meuter

Aanleiding van het project

De Vaartkapoen bestaat uit drie werkingen: muziekclub VK concerts, de kunsteducatieve werking VK art en de vrouwenwerking Caleidoscoop. Momenteel loopt ook het participatief renovatieproject VK Yallah, waarmee men het nieuwe gebouw en tuin van De Vaartkapoen samen met buurtbewoners vorm geeft. De komende jaren zal het gebouw een hele periode onbruikbaar zijn waardoor de ploeg gedwongen is om nomadisch te werken. Met het project AGORA M wil De Vaartkapoen deze transitie positief benutten en haar werking van binnenuit veranderen en inzetten op doorgedreven experiment. Los van de huidige werkingen wil men vertrekken vanuit een aantal inhoudelijke pijlers: muziek, cultuur en participtie, educatie, maarschappij en vrijwilligers.

Doel van het project

Agora M zal De Vaartkapoen transformeren naar een huis dat niet alleen cultuur en cultuureducatie (uit)ademt, maar ook maatschappelijke activiteit. Dankzij Agora M wordt De VK dé Molenbeekse ankerplek voor het georganiseerd meningsverschil tussen bewoners, die inzicht hebben in wat over hen wordt gezegd én zelf mee bepalen wat het toekomstbeeld over Molenbeek wordt. AGORA M trekt een nieuw register van maatschappelijke activering open door inwoners van Molenbeek te laten deelnemen en deelhebben aan het maatschappelijk debat en hen de eigen beeldvorming te laten sturen en vormgeven. In 2021 opent het nieuwe gebouw van De Vaartkapoen de deuren. Het doel is dat maatschappij tegen dan een volwaardige pijler wordt binnen het huis.

Wat houdt het project concreet in?

AGORA M start vanuit een groep buurtbewoners en sleutelfiguren, die de stedelijke meltingpot van Molenbeek vertegenwoordigen. Deze co-creatie-groep is het kloppend hart van AGORA M en bepaalt welke thema's er op de agenda komen. Ze bekijkt, geïnspireerd door deskundigen en professionals, welke thema’s er boven de hoofden van de Molenbekenaars worden beschreven en maakt deze met de hulp van verschillende artistieke participatieve methodieken eigendom van de Molenbekaar zelf.

In de eerste plaats zal de co-creatie-groep inzetten op vormingen rond thema’s als modereren, het omgaan met uiteenlopende meningen en polarisering, beeldvorming en de rol van de media. Daarnaast worden salongesprekken georganiseerd rond inhouden die de co-creatie-groep zelf op de agenda plaatst. De thema’s worden op een laagdrempelige manier gebracht en benaderd, rekening houdend met de taaldiversiteit. De methodiek van het forumtheater (Molenbeeks Theater van de Onderdrukten) is hiervoor ideaal. De scènes worden ontworpen en vormgegeven door de spelersgroep, die net zoals de co-creatie-groep een representatieve vertegenwoordiging is van Molenbeek. Naast de vormingen, salongesprekken en forumtheater zet AGORA M ook artistieke interventies in depublieke ruimte op om Molenbekenaren rechtstreeks te raken en te laten participeren.

Contactpersoon: Yannick Bochem – centrumverantwoordelijke - yannick.bochem [at] vgc.be