Aspirant-initiator atletiek: een syllabus op maat

item_left

item_right

Aspirant-initiator atletiek: een syllabus op maat

Praktijk

Beerschot Vrienden Atletiek Club (BVAC) is een bloeiende vereniging in de wijk het Kiel in Antwerpen. Door de recente toename van het aantal leden en de bredere focus op de buurt ontstonden er nieuwe noden. Daarom diende BVAC een participatieproject in. De club besloot om nieuwe trainers met een diverse etnisch-culturele achtergrond te rekruteren en op te leiden via een zelf ontwikkelde cursus op maat. Daaraan gekoppeld wordt een aangepaste syllabus ontwikkeld.

Nood

Dit project ontstond vanuit een reële nood. Door de enorme stijging van het ledenaantal is BVAC steeds op zoek naar nieuwe gediplomeerde trainers uit de buurt. Daarom zette de club enkele jaren geleden de stap om personen uit de buurt te stimuleren om een opleiding Aspirant-Initiator in de atletiek te volgen. Hiervoor deed men beroep op de erkende opleiding van de Vlaamse Trainersschool (VTS) zodat de cursisten nadien een officieel diploma op zak zouden hebben. Ondanks de kwaliteit van de cursus werd snel duidelijk dat deze opleiding te complex was voor de deelnemers. Vandaar de zoektocht naar een alternatief via een participatieproject.

Aangepaste cursus

BVAC diende een project in om een aangepaste versie van de cursus en syllabus te creëren, specifiek op maat van een kwetsbare doelgroep. Deze aangepaste syllabus wordt in de toekomst tijdens opleidingen gebruikt. De bestaande VTS-cursus werd toegankelijker gemaakt door een uitbreiding van het lesaanbod en gericht onderwijs. De cursisten komen in het eerste deel van de opleiding gedurende 12 weken elke maandag- en woensdagvoormiddag samen in de cafetaria van de atletiekclub en worden daar onderricht door de leerkracht Nederlands van de Open School. In het tweede deel, meer bepaald na de paasvakantie, wordt theorie en praktijk gecombineerd. De maandagvoormiddag valt dan weg en de cursisten bereiden tijdens de les op woensdagvoormiddag de training voor die ze in de namiddag zullen geven aan de kinderen van de club. Ondertussen houdt de projectcoördinator en de vertrouwenspersoon van de club nauwgezet contact met hen. Zo wordt ook hulp geboden bij uiteenlopende zaken zoals het zoeken van een job, andere vrijetijdsbestedingen of helpen bij een regularisatieproces.

Clubbetrokkenheid

Tijdens de cursus worden de cursisten nauw betrokken bij de club. Nadien is het de bedoeling dat de nieuwe gediplomeerde trainers ingeschakeld worden bij de reguliere trainingen op verschillende locaties van de club. In een eerste fase zal dit gebeuren als assistent-trainer, zodat zij de tijd krijgen om zich verder te ontplooien. Daarnaast worden ze ook betrokken op sportdagen en andere activiteiten om verder ervaring te kunnen opdoen. Bovendien geeft de club hen de kans om de vervolgcursus, Initiator in de atletiek, te volgen. In Antwerpen loopt een project waarbij de algemene modules van deze opleiding op maat worden aangeboden aan kwetsbare groepen.

Bredere uitstraling

Met dit project hoopt de club andere sportorganisaties en overheden te overtuigen om meer aandacht te geven aan aangepaste opleidingen voor kwetsbare groepen. De syllabus op maat kan hierbij het ideale hulpmiddel zijn en de club hoopt ze dan ook te verspreiden. Logischerwijze zal er ook met de VTS intensief afgestemd worden hoe de aangepaste opleiding en bijhorende syllabus kan geïmplementeerd worden. De club hoopt de VTS te overtuigen van deze meerwaarde om de syllabus mee te helpen lanceren bij andere opleidingen op maat. De Vlaamse Atletiekfederatie en de vzw Antwerpen Sportstad zijn in ieder geval al gewonnen voor dit initiatief.