Ayse heeft ook recht op cultuur - Een participatieproject van de Turkse Unie

item_left

item_right

Ayse heeft ook recht op cultuur - Een participatieproject van de Turkse Unie

Praktijk

Met dit participatieproject wil de Turkse Unie jonge gezinnen in armoede uit hun isolement halen en meer aansluiting doen vinden bij het vrijetijdsaanbod in Beringen.

De Turkse Unie is een federatie van zelforganisaties met een 170-tal lidverenigingen. Dit project ontstond uit moedercafés en contacten met de doelgroep, waarbij werd vastgesteld dat jonge gezinnen in armoede veel drempels ervaarden om deel te nemen aan  het vrijetijdsaanbod in Beringen. In samenspraak met de deelnemers werd ervoor gekozen te focussen op twee drempels: mobiliteit en bekendheid van het aanbod. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals fietslessen, vormingen rond gebruik van het openbaar vervoer, groepsuitstappen, dialoogmomenten met het beleid en het openen van een rap-op-stap loket om deze doelstellingen te bereiken. Het doel is om naast een verbeterde participatie aan het vrijetijdsaanbod eveneens een grotere zelfredzaamheid van de doelgroep te realiseren.

Praktisch

wie? Turkse Unie van België VZW

Wat? Participatieproject "Ayse heeft ook recht op cultuur"

Wanneer? 2016-2017

Contact: info [at] turkseunie.be