BarakFutur in Menen

item_left

item_right

BarakFutur in Menen

Praktijk

De Barakken in Menen is een bijzondere, volkse en diverse wijk ingebed tussen de Leie en de Franse Grens. Vooral de Rijselstraat is op zondag een geliefde winkelspot in de regio. De Barakken is een wijk met heel wat uitdagingen, maar ook veel mogelijkheden. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar voor BarakFutur. Het verhalenproject is een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en Vormingplus MZW, in samenwerking met de bewonersgroep De Barakkenaars, de Stads(diensten) Menen, en diverse andere partners die actief zijn binnen de stad. Bedoeling: de toekomst van de Barakken te verhalen. Verhalen vertellen namelijk iets wezenlijks over wie we zijn, slaan bruggen en brengen zaken in beweging.

De Barakken, volks en levendig, maar ook vijftig nationaliteiten onder de drieduizend inwoners en een concentratie aan kwetsbare groepen. De Barakken zitten in een ruimtelijke transitie, o.m. door de geplande Leiewerken, in kader van het internationale Seine-Scheldeproject. Tegelijkertijd is er een gebrek aan openbare ruimte en ontmoetingskansen. De buurt heeft een negatief imago, verouderde en kleine woningen, hiaten in nabije dienstverlening voor bepaalde groepen, weinig openbare (speel)ruimte en weinig groen. Sinds 2013 is er een bewonersgroep actief, ondersteund door Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Ook diverse andere partners nemen initiatieven in de wijk, zoals het OCMW, Stad Menen, CAW, Kind en Preventie, de stedelijke jeugddienst, Uit De Marge.

Als de brug oren en ogen had…is de bijzondere titel van het verhaalproject over de Barakken in Menen. Ze verwijst naar de vele, schijnbaar verloren gegane verhalen die er over de Barakken te vertellen zijn en die vaak enkel bewaard lijken te zijn in het ijzeren geheugen van de Leiebrug. Samen met de inwoners van de Barakken zal woordkunstenares Tine Moniek deze verhalen uit de vergetelheid halen en ze neerschrijven. De verhalen dienen ook als inspiratie voor enthousiaste fotografen die de verhalen op hun beurt in beeld brengen. Karel Waignein gaat met zijn project ‘Colored Emotions’ portretten maken van de Barakkenaars.

De portretten, foto's en verhalen worden op 28 oktober 2017 aan de Barakken teruggeven via een publieksmoment. Dit is tegelijkertijd de start van het verdere traject van BarakFutur, waarin ook het dagelijkse leven van gezinnen uit de Barakken in beeld wordt gebracht. BarakFutur kent vele schuiven en lades vol diverse acties en initiatieven in de wijk, maar bovenal is het een project mét - en niet enkel vóór - mensen: samen met de inwoners van de Barakken en deze van Menen, én met de vele lokale organisaties en partners schrijven we het verhaal van de Barakken. Voor meer info over dit project kan je mailen naar kurt.declercq [at] vormingplus.be (Kurt De Clerq) van Vormingplus. Je kan BarakFutur volgen op Facebook en de blog.