Blackhawks en brede school Brugse Poort - Blackhawks Gent Laarne Basket

item_left

item_right

Blackhawks en brede school Brugse Poort - Blackhawks Gent Laarne Basket

Praktijk

Coaches van de basketbalclub gaan in de scholen verbonden aan de Brede School basketbalinitiaties geven. De eerste keer gebeurt dit in de turnles in samenspraak met de leerkracht LO. De tweede initiatie gaat door in de naschoolse opvang. Na deze twee kennismakingen met de sport en de club kunnen kinderen aansluiten bij de trainingen van de club. De initiatie in de naschoolse opvang is een lessenreeks van 5 sessies. De ouders worden op het slotmoment uitgenodigd en krijgen een toelichting over de club. De lessenreeks wordt samen met de brugfiguur in de scholen geëvalueerd. Is de stap naar de club niet te groot? Hoe kunnen we die verkleinen? Daarnaast word took rekening gehouden met de financiële draagkracht van de gezinnen. Dit mag geen drempel tot deelname zijn.  

Met stip:

  • Het project wil een brug slaan tussen school en de sportclub. De club zet een stap naar de school en slaagt er zo in om kinderen en jongeren uit kansengroepen te bereiken en te laten doorstromen naar de club. Dit vergt een goede communicatie tussen club en school, maar ook extra aandacht voor ouders.
  • Het einddoel van het project is een basketbalclub met een mix aan kinderen uit diverse culturen en een clubwerking die ouders betrekt. 

Contact: phdg [at] skynet.be, Herman Teirlinckstraat 15, 9041 Gent