BREEK ERUIT - Con Brio vzw - Sint-Amandsberg

item_left

breekeruit-conbrio

item_right

BREEK ERUIT - Con Brio vzw - Sint-Amandsberg

Praktijk

Sociale werkplaats Con Brio stelt als schoonmaakbedrijf mensen te werk die door hun levensomstandigheden initieel moeilijker aan werk kunnen geraken.  Naast haar kernactiviteit zetten ze een project op rond kunstbeleving en cultuurparticipatie. Eigen aan een sociale werkplaats is dat zij economische belangen combineert met een uitgesproken menselijke invalshoek, de medewerker neemt in haar beleid een prominente plaats in. In dit kader engageerde Con Brio zich om naast haar kernactiviteit een project op te zetten rond kunstbeleving en –participatie daar een groot deel van deze groep medewerkers van nature minder snel de weg naar kunst en cultuur vindt. Nochtans zou contact met kunst en cultuur een positieve invloed hebben op het welbevinden van mensen op alle mogelijke levensterreinen, waaronder ook werk.

Breekerruit
Deze hypothese test Con Brio nu uit, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, middels het project Breekerruit. Breekerruit als referentie naar het doorbreken van de kleine leefwereld door een opening naar kunstbeleving te creëren, anderzijds als verwijzing naar het inhoudelijke van het project, zijnde het werken met glas. De keuze voor glaskunst werd gemaakt vanwege de link met de dagdagelijkse activiteiten en ervaringen van de medewerkers met glasramen in de Oost-Vlaamse kerken die zij dagelijks gaan poetsen. Dit specifieke project loopt 1 jaar en concretiseert zich in wekelijkse ateliers waarbinnen medewerkers aan de slag kunnen met glas. Daarnaast zijn er ook de AI-interviews en trachten ze ook uitstappen gerelateerd aan glaskunst voor de deelnemers te realiseren.

AI-interviews
Binnen dit sociaal artistiek project werken wij vanuit de Appreciative Inquiry-benadering (AI). Dit is een bevragingsmethodiek die de creatie van positieve relaties tot stand brengt. Middels AI worden de deelnemers bevraagd naar hun toekomstdromen en -perspectieven, deze worden dan in een glaskunstwerk verbeeld onder leiding van een glaskunstenares Veerle Verschooren. Sociaal-artistieke projecten en initiatieven rond AI zijn niet nieuw, en hebben op velerlei domeinen hun meerwaarde bewezen. Wel nieuw is dat het sociaal-artistiek project hier vanuit een werkgever georganiseerd wordt, ten gunste van haar medewerkers.

Contact: Barbara.Vanthorre [at] con-brio.be (Barbara Vanthorre) (Con Brio vzw)