Bruggenbouwproject - Aarschot - Arktos

item_left

foto_gimme_a_break

item_right

Bruggenbouwproject - Aarschot - Arktos

Praktijk

De uitwerking van het project in Aarschot ligt in de handen van Arktos. Dankzij de projectsubsidie kan de projectmedewerker zich voltijds richten op het verbinden van jongeren met het vrijetijdsaanbod.

foto_gimme_a_break

Zo’n tien jaar geleden was er weinig verbinding tussen die rondhangende jongeren en de gemeente Aarschoten er werden wel wat feiten gepleegd, zoals vandalisme, bijvoorbeeld. De oorspronkelijke vraag aan Arktos was om voor die rondhangende jongeren een jeugdwerking op te starten als preventie van risicogedrag. Na een analyse heeft Arktos het project Gimme a break (GAB) opgestart. Het is een laagdrempelige vrijetijdswerking die activiteiten aanbiedt, in het begin vooral aan jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie die de projectmedewerker op straat leerde kennen. Ondertussen bereikt GAB een ruimer publiek, maar is er wel een goede band opgebouwd met de maatschappelijk kwetsbare jongeren. Als ze het signaal uitsturen dat ze meer ondersteuning nodig hebben, dan spreek de jongerenwerker individueel met die jongeren af om hen verder te helpen.

Dankzij het project ‘bruggen bouwen’ kan de projectmedewerker zich nu voltijds wijden aan het uitbouwen van een zinvolle vrijetijdsbesteding voor deze gasten. Er is tijd en ruimte om grondiger te werk gaan en een duurzaam aanbod uit te werken.De projectmedewerker heeft ondertussen ook De Klinker - het jeugdcentrum van Aarschot - als uitvalsbasis. Alles wat met ‘jeugd’ te maken heeft, komt hier langs. Op deze manier kunnen de jongeren in een kwetsbare situatie via het project betrokken worden bij alle initiatieven voor de jeugd die hier ontstaan.

Sinds de jongerenwerker vanuit De Klinker werkt, is het gemakkelijker om contact te leggen met de sport- en de cultuurdienst. Er waren wel al wat contacten in het verleden, maar sinds de full-time functie, is er meer mogelijk: de projectmedewerker is zichzelf gaan voorstellen op de sportraad, de verschillende sportclubs kennen hem,… Het is ook belangrijk dat hij een goed zicht heeft op het aanbod. Hoe groter het netwerk, hoe meer mogelijkheden men kan bieden aan de jongeren. In zo’n kleine stad als Aarschot lukt het vrij vlot om iedereen te leren kennen en word je snel betrokken bij projecten en initiatieven. Dit leidt tot mooie resultaten, zoals projectmedewerker Neel Geyskens zelf aangeeft: 

“Met een hele troep jongeren hebben we een voetbaltoernooi georganiseerd op een pleintje in de buurt. Daarmee hebben we echt heel uiteenlopende jongeren kunnen bereiken. We hebben ook een matchke opgezet tussen de rondhangende jongeren en de medewerkers van de jeugddienst en de schepen om het ijs wat te breken. We hebben met de Crazy Sport Week de SNS-pas gepromoot door een week lang elke avond een andere sportactiviteit te programmeren uit het aanbod van Sport na School. We zijn dit gaan bekend maken in allerlei scholen en het was geweldig. We zijn gaan schermen, thaiboksen, fitnessen, badmintonnen, basketten,… allemaal sporten die ze nog nooit eerder hadden gedaan. Er zijn goede contacten gelegd met de clubs en een aantal jongeren zijn er effectief beginnen sporten. We hebben die jongeren gevraagd om een filmpje te maken over hun club en een soort ambassadeursrol op te nemen. Sommige jongeren hebben dat gedaan, maar nu moet ik alles nog bewerken en online zetten. We hebben ook meegewerkt aan een klein festival van de jeugddienst, gisteren nog hebben we op zomerbar Kamp A Osschot street boxing georganiseerd, samen met de thaiboksclub, de Klinker en Arktos. Er zelfs iemand van de politie komen mee sparren.”

Omgekeerd is er ook een effect op de jeugdcentrum zelf. Vroeger bereikte het jeugdcentrum vooral middenklasse jongeren. Nu wordt er een veel grotere sociale mix bereikt. Een grote groep van jongeren is hier echt graag, maar momenteel hangen ze vooral graag rond buiten het jeugdcentrum. Dat brengt wel wat moeilijkheden met zich mee, maar dat hoort bij het veranderingsproces. Het is nu de taak van de projectmedewerker om de jongeren binnen te trekken in het jeugdcentrum.

Ondertussen werden verschillende acties gedaan om de jongeren te betrekken bij de werking van het jeugdcentrum. Jongeren draaien mee als vrijwilliger: ze staan achter de toog, organiseren mee evenementen, … Er is nu ook een veel duidelijker beleid rond het gebruik van alcohol en drugs, zonder grijze zones. Ook zijn er acties tegen de cultuur van vechten en zinloos geweld die bij sommige jongeren leeft. Vanuit Arktos wordt er weerbaarheidstraining aangeboden en er wordt onderzocht of Thaibox kan helpen om de agressie te kanaliseren en te beheersen. 

Het project is niet alleen in en rond de Klinker actief, maar organiseert ook sport in de kwetsbare buurten. Veel jongeren zitten immers binnen te gamen in isolement. De projectmedewerker zet voetbaltoernooitjes op samen met een vaste kern van jongeren. Er zijn plannen om zelf pannafields te bouwen met palletten en goaltjes te laten lassen. Ook de minivoetbalploeg blijft actief, maar de coachende rol wordt ondertussen opgenomen door de jongeren zelf. Ook komen er veel vragen vanuit de hulpverlening (CGG, JAC) naar zinvolle vrijetijdsbesteding. De projectmedewerker probeert jongeren individueel toe te leiden naar sport naar ook naar het jeugdwerk (als animator op het speelplein) en naar jeugdcultuur (hip hop). Ook hier werkt het project met de combinatie van intense ondersteuning én eigenaarschap en verantwoordelijkheid.