Bruggenbouwproject - Antwerpen - Luchtbal beweegt

item_left

frederikbeyens_kinderwerking_jes

item_right

Bruggenbouwproject - Antwerpen - Luchtbal beweegt

Praktijk

Dit project concentreert haar inspanningen op de wijk Luchtbal. De doelstellingen zijn om in de wijk het vrijetijdsaanbod uit te breiden (vnl. voor kleuters, lagere school kinderen en tieners), het bestaande aanbod beter op elkaar afstemmen, beter communiceren en beter spreiden over de wijk zodat meer diverse doelgroepen worden bereikt.

frederikbeyens_kinderwerking_jes

Het project is opgestart in 2016 en loopt tot eind augustus 2019. In het project is er samenwerking gezocht met scholen en partners uit de wijk (gebruik infrastructuur, aanzet verlengde schooldag, wijkwandelingen voor leerkrachten). Eén van de vragen die naar boven komen: hoe kunnen we ouders overtuigen van het belang van vrije tijd? Er is intussen een ruimer aanbod rond vrije tijd en een vakantie-aanbod voor diverse leeftijdsgroepen. Verder is er een gebundelde vrijetijdskalender vanuit alle actoren. Bedoeling is nog meer naar doelgroepen te communiceren. De projectverantwoordelijken ervaren de nood aan positieve beeldvorming over de wijk Luchtbal, alsook de nood aan aangepaste infrastuctuur en voldoende middelen.

Wini Echelpoels, Stad Antwerpen: “De samenwerking is anders gelopen dan gedacht: we zijn op heel veel zaken gebotst. We werken samen met scholen uit drie verschillende netten: dat is niet evident. Op Luchtbal zijn er enkel lagere scholen, daarnaast ook 2 die buitengewoon onderwijs aanbieden en 1 middelbare school buitengewoon onderwijs. De  kinderen die daar school lopen, wonen meestal niet  in de wijk.  Toch zijn we gestart met een scholenoverleg en met partners gaan praten. Bij leerkrachten zijn ogen geopend : ze weten vaak niet wat er in de wijk gebeurt. De vraag die voorlag op dit overleg: hoe kunnen we ouders overtuigen van nut van vrije tijd? Hoe kunnen we vrije tijd integreren in naschools aanbod? We hebben nu wel dagelijks een aanbod, met bijvoorbeeld op maandag kunstacademie, extra sportmodules, vakantie-aanbod. We verwachten hierbij ook engagement van ouders.”

Met het inzetten van opgeleide City Coaches hoopte men twee vliegen in één klap te slaan. Enerzijds de jongeren zelf voldoende versterken in hun rol als coach en anderzijds meer aanbod voorzien voor de lokale kinderen en jongeren. Naast de danswerking, circuswerking en het free running parcours, wordt er ingezet op vernieuwing en uitbreiding van het aanbod via Thaibox, het Kunstenbad, kleutersport, voetbal voor meisjes, workshops in de bib, studiowerking en sportweken tijdens vakanties. Daarnaast zetten alle deelprojecten in op het versterken van de fietscultuur in de wijk. Zo zijn er fietslessen voor ouders en kan je bij City Pirates terecht om je fiets te laten herstellen door jongeren.

Contact

Wini Echelpoels - wini.echelpoels [at] stad.antwerpen.be