Bruggenbouwproject - Boom - Sport en spel voor iedereen

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - Boom - Sport en spel voor iedereen

Praktijk

Er is in Boom een hoog kinderarmoedecijfer: 37,7 %. Meer zelfs: in de niet-centrumsteden is het aandeel geboorten in kansarme gezinnen het hoogst in Boom. Via verschillende initiatieven, zoals het Lokaal Netwerk Kinderarmoede, de ruilwinkel Boempetat! en het sociaal restaurant, ... geeft het OCMW tegengewicht. Maar ook het vlak van vrijetijdsparticipatie van kwetsbare kinderen en jongeren kon er nog meer gebeuren. Zowel de jeugdraad als de sportraad waren dan ook geïnteresseerd om mee te stappen in dit project via een werkgroep sport en een werkgroep spel.

Bedoeling is het bestaande aanbod in Boom toegankelijker maken voor kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat dan zowel om het reguliere sport- en jeugdaanbod als doelgroepspecifieke werkingen, sportkampen, sport na school en speelpleinwerking. Hoe wordt het aanbod toegankelijker gemaakt? Door o.a. een vrijetijdsfonds op te starten die de betaalbaarheid moet verbeteren, door medewerkers vormingen aan te bieden, door de dialoog met vrijetijdsaanbieders aan te gaan om drempels te verlagen, door de bereikbaarheid te verhogen door stimuli te geven inzake mobiliteit…

Contactpersoon: lize.vandijck [at] ocmwboom.be