Bruggenbouwproject - De Haan - Kidskans

item_left

foto_kidskans

item_right

Bruggenbouwproject - De Haan - Kidskans

Praktijk

Eind 2016 ging het OCMW in samenwerking met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten van start met een nieuw project waar geïnvesteerd wordt in de toegankelijkheid van lokale sportclubs, jeugdverenigingen en vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren die opgroeien in een kwetsbare gezinssituatie.

foto_kidskans

Het project Kidskans speelt zich af op verschillende niveaus. Enerzijds wordt ingezet op de algemene toegankelijkheid van de lokale clubs en vrijetijdsinitiatieven door bepaalde drempels weg te nemen zoals mobiliteit, hoge lidgelden en onduidelijke communicatie. Hiervoor zetelen zowel het OCMW, de gemeentelijke diensten alsook een aantal clubs en verenigingen samen in een stuurgroep waar thematisch gewerkt wordt rond het wegnemen van de bestaande drempels. Verenigingen kunnen ook beroep doen op vorming. 

Anderzijds richt Kidskans zich ook rechtstreeks tot de ouders door ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren een jaar lang kosteloos kunnen sporten, hun hobby kunnen uitvoeren of kunnen deelnemen aan een jeugdvereniging. Ouders die problemen ondervinden bij de aankoop of de huur van het materiaal of de uitrusting, kunnen hiervoor ook een tussenkomst aanvragen. De bestaande folders werden samen met een armoedevereniging onderworpen aan een kritische blik.

Ouders kunnen gebruik maken van Kidskans indien ze recht hebben op de Verhoogde Tegemoetkoming (Ziekenfonds) of als ze voldoen aan de vooraf bepaalde inkomensvoorwaarden. Tussenkomsten via Kidskans kunnen aangevraagd worden in de kantoren van het Sociaal Huis.

Jaarlijks wordt aan dit thema ook aan 1 groot sport- en 1 groot jeugdevenement gekoppeld in samenspraak met de doelgroep. Om het aanbod beter bekend te maken, zal er ook een vrijetijdsbeurs georganiseerd worden, waar alle vrijetijdsaanbieders hun aanbod kunnen tonen.

Tenslotte wordt onderzocht op welke manier de bereikbaarheid van het aanbod kan verbeterd worden in een uitgestrekte gemeente als De Haan.

Contact

Katrien Raats - katrien.raats [at] ocmwdehaan.be