Bruggenbouwproject - De Panne - Gusting!

item_left

foto_project_gusting_depanne

item_right

Bruggenbouwproject - De Panne - Gusting!

Praktijk

Het project ‘Gusting!’ vormde een tijdelijke aanvulling op het Trefpunt ‘Huis van Gust’ in De Panne. Het Trefpunt is in de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor iedereen en in het bijzonder voor gezinnen met kinderen. Wekelijks gaan er verschillende gratis activiteiten door zoals knutselen, uitstapjes en kookavonden, maar je kan er ook terecht voor een goede babbel of informatie over vrije tijd, onderwijs, hulpverlening,...

foto project gusting depanne

Verder is er een praatgroep voor vrouwen, kan je de computers gebruiken, vind je via ‘Rap op Stap’ vlot informatie over goedkope uitstappen en vakanties en staat de koffie altijd klaar. Alles wordt mee op touw gezet door een groep enthousiaste vrijwilligers, waarnaar het Trefpunt steeds op zoek is.

Bruggenbouwen via ontmoeting en vorming

Gusting! is gestart in juli en loopt tot en met september 2018. In die periode van 15 maanden zal Karel Lepla, vormingswerker van vzw Arktos, verschillende acties opzetten. Deze acties moeten de brug slaan tussen de gezinnen, kinderen en jongeren en het brede vrijetijdsaanbod van jeugdwerk en sport in De Panne.

Karel Lepla: "De aanpak van ‘Gusting’? Op een eenvoudige manier in contact komen met mensen en gezinnen in De Panne. Dat doen we door in verschillende buurten zichtbaar aanwezig te zijn: we komen met een bakfiets, vouwen een tentje uit, we bieden een drankje aan en begeleiden een eenvoudige activiteit op maat van gezinnen. Vanuit dat contact informeren we over het aanbod van jeugd, sport en andere thema’s en activiteiten. We willen hen dus ‘goesting’ doen krijgen om bijvoorbeeld eens deel te nemen aan een vrijetijdsactiviteit die ze nog niet kennen, of contact op te nemen met een dienst of persoon die hen verder kan helpen bij een vraag."

Naast het wijkaanbod zet Karel met ‘Gusting!’ ook een vormingstraject op waarin de jeugd- en sportinitiatieven in De Panne (gemeentelijk en particulier), ondersteuning krijgen om hun aanbod toegankelijker te maken en/of te houden, drempels weg te nemen of om te gaan met andere uitdagingen.

Karel: "Door zowel met de gezinnen te werken als met de aanbieders van sport, jeugdwerk en vrije tijd, kunnen we de afstand tussen het aanbod en de gezinnen die het onvoldoende kennen, of er minder gebruik van maken, verkleinen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gezinnen kennis laten maken met een sportclub of laten deelnemen aan een actie tijdens de Week van de Opvoeding, of aan een activiteit in het Trefpunt Huis van Gust."

In De Panne kunnen het OCMW, de dienst armoedebeleid en de vindplaatsgericht jeugdwerker vanuit Arktos bij de uitwerking van hun plannen voor het bruggenbouwproject 'Gusting!' rekenen op de dienst begeleiding aan huis van het OCMW, het trefpunt ‘Huis van Gust’, de speelotheek, de zelforganistaite Mama’s voor kinderen, twee lokale lagere scholen, de jeugddienst en de sportdienst. Allen samen werken ze aan een verhoging van het wijkgericht sport- en spelaanbod, de uitrol van een actief Brede School-concept en de invoering van een kortingssysteem.

Daarnaast willen ze ook de lokale sportclubs en jeugdverenigingen mee op de kar krijgen door specifieke vormingsmomenten aan te bieden. Dit zal onder meer gebeuren met het actieplan om participatiedrempels te verlagen.

Meer informatie over het Trefpunt vind je hier.

Voor contact: Karel Lepla - klepla [at] arktos.be