Bruggenbouwproject - Genk - De begeleiders

item_left

foto_talentcoaches_Genk

item_right

Bruggenbouwproject - Genk - De begeleiders

Praktijk

Het project 'De begeleiders' in Genk wordt getrokken door de jeugd- en sportdienst en de Dienst Sociale zaken van de stad. In het ruimer netwerk rond het project is ook het OCMW betrokken en Sint-Vincentius, een vereniging die materiële steun biedt aan mensen in armoede. Het project bestaat uit vier pijlers.

foto_talentcoaches_Genk

Vier pijlers

1) Opstarten van een platform/formeel overleg

Er is al een goede samenwerking en veel informeel overleg tussen verschillende diensten en verenigingen in Genk. Toch wordt er nog vaak naast elkaar gewerkt. In het kader van dit project wil de stad onderzoeken of een meer formeel overleg wenselijk en haalbaar is, en zo ja, onder welke vorm.

2) Toeleiding via vrijwilligers

In de tweede pijler zet het project in op vrijwilligers die een keer per week tot een keer per maand als coach langs gaan bij gezinnen. Ze leren kinderen en hun ouders beter kennen en bouwen een vertrouwensband op. Met de talenten van de kinderen als insteek gaan ze op zoek naar een duurzame vrijetijdsbesteding. Dat kan bij een sportclub, een jeugdvereniging maar ook bij een culturele organisatie. Het hoeft ook niet per sé om een georganiseerd aanbod te gaan. Het is ook belangrijk dat gezinnen weten waar ze in Genk terecht kunnen in hun vrije tijd.

3) Verenigingsondersteuning

Een derde pijler richt zich op de aanbodzijde en wil sport- en jeugdverenigingen bewust maken van de drempels die kinderen en jongeren ondervinden om deel te nemen. Op die manier wil het project hen meer laten nadenken over een inclusief beleid.

4) Materiële ondersteuning

Inschrijvingsgelden, sportkledij en -materiaal, uniformen, kampeermateriaal,… het blijft toch vrij duur allemaal. Daarom zitten we ook samen met Sint Vincentius. Ze hebben in Zutendaal een materialendepot waar ze het tweehandsmateriaal verzamelen van alle jeugd- en sportclubs. Zo’n gecentraliseerd systeem lijkt in Genk niet mogelijk omwille van het grote aantal verenigingen. Het project zal zich eerder richten op het sensibiliseren van iedere club om zo’n aanbod te voorzien. Hierbij komt de ervaring en de expertise van Sint-Vincentius goed van pas.

Het project bouwt verder op twee bestaande projecten. 

De Zomerschool

De Zomerschool is een project voor anderstalige nieuwkomers tussen 6 en 12 jaar die maximaal anderhalf jaar in Genk wonen. Het project begint effectief met week zomerschool. In de voormiddag oefenen de kinderen op een speelse manier Nederlands, in de namiddag ontdekken ze een vrijetijdsaanbod uit de gemeente via een spel of een uitstap. Muziek maken, voetballen, spelletjes spelen, boksen in De Uitdaging,…. Nadien komt een vrijwilliger tussen augustus en oktober zo’n 10 keer langs in het gezin.

De Talentcoaches

De Talentcoaches is als project ooit opgestart met steun van de prijs Slim in de Stad, maar het wordt nog steeds verdergezet. Gedurende 1 jaar krijgen kinderen van 5 jaar en hun gezin begeleiding van een coach bij de overstap naar het eerste leerjaar. Ook het vinden van een vrijetijdsbesteding hoort daarbij. De coaches die de gezinnen begeleiden zijn vrijwilligers. Het zijn nu nog allemaal medewerkers van de stad die naast hun uren deze taak opnemen. Zij worden op hun beurt ondersteund door professionele mentoren. Naast die mentoren is er nog een netwerk van supporters. Dat zijn gezinnen die zelf een vijfjarige thuis hebben. Zij vormen samen een WhatsApp groep. Daarbinnen posten ze berichten en vragen als ze op zoek zijn naar materiaal, bepaalde informatie, praktische tips, pedagogisch advies,… Boven de supporters staan de ‘captains of society’, bedrijfsleiders, directeurs van sociale organisaties,… De bedoeling is dat zij het project uitdragen en hun medewerkers warm maken om ook vrijwilligerswerk op te nemen…