Bruggenbouwproject - Herenthout - Pretcamionette

item_left

pretcamionette_kids&co

item_right

Bruggenbouwproject - Herenthout - Pretcamionette

Praktijk

In Herenthout is het project opgezet vanuit het Loket Kids & Co, een deelwerking van het OCMW die alle acties rond de (opvoedings)ondersteuning van gezinnen in armoede bundelt. Dankzij dit project kan men in Herenthout de werking van de ‘pretcamionette’ verder uitbouwen. Deze mobiele animatie trekt rond in de verschillende wijken van de gemeente die wat verder afliggen van het bestaande aanbod.

pretcamionette_kids&co

Door de insteek vanuit Loket Kids & Co kan het project verbinding creëren met kinderen en jongeren die minder bereikt worden. Het Loket Kids & Co is nauw verbonden met de buitenschoolse kinderopvang en werkt voor dit project samen met de jeugd- en sportdienst van de gemeente. De jeugd- en de sportdienst, de jeugdraad en de schepen zitten samen in de werkgroep die het project opvolgt. De werkgroep komt regelmatig samen, evalueert de activiteiten en stuurt samen bij. Ook de ouders worden betrokken door telkens een ouderterras te koppelen aan de activiteiten van de pretcamionette. Via het project wil men de ouders en de buurt nog sterker bedenken. Projectmedewerker Winnie Croonenborghs vertelt:

“Ik zou toch graag de ouders nog meer betrekken als we met de pretcamionette in een wijk toekomen. Ik heb wat losse ideeën zoals een weggeefplein bijvoorbeeld of een standje waar je sportkleren of jeugdbewegingsuniformen kunt ruilen,… Ik zou hiervoor graag samen werken met het praatcafé van het OCMW. Da’s op zich wel een ander publiek - er komen minder mensen met kinderen - maar misschien kan ik hen inschakelen als vrijwilliger. Ik wil ook graag ouders onderling met elkaar in contact brengen. Mensen uit andere culturen zitten toch nog vaak apart. We nodigen hen wel uit om erbij te komen zitten, maar dat lukt niet in één, twee, drie.”

Enkele mensen uit de leidingsploeg van Chiro en het speelplein en enkele sportmonitoren staan in voor de activiteiten. Zij worden via de jeugddienst en de sportdienst gerekruteerd. Deze begeleiders leren de kinderen en jongeren beter kennen, kunnen misschien een talent spotten,… Ook de kinderen leren zo een vertrouwd gezicht kennen als ze de stap naar het aanbod zetten. Kinderen die zo de smaak te pakken krijgen, worden vervolgens individueel ondersteund om de stap te zetten naar het bestaande aanbod. Projectmedewerker Winnie Croonenborghs:

“Het lidmaatschap, de kledij, het materiaal, de extra activiteiten,… al die dingen bij elkaar maakt deelname soms vrij prijzig. Als je het niet breed hebt, dan lukt het niet altijd om dat allemaal te bekostigen. Wij steunen wel financieel, maar mensen schamen zich toch: ze hebben geen auto om hun kind naar de activiteit te brengen, ze hebben geen slaapzak,… Mijn rol bestaat er dan dikwijls in om snel mee naar praktische oplossingen te zoeken voor vervoer, materiaal,… Omdat er een goede vertrouwensband is en ik regelmatig op bezoek kom in het gezin, pik ik snel al die signalen op en kan ik al die kleine probleempjes snel mee helpen oplossen. Of ze bellen me op, als ze een brief krijgen bijvoorbeeld.”

Ook de plaatselijke speelpleinwerking krijgt ondersteuning om haar werking inclusiever te maken, zowel op structureel vlak als in de begeleiding van concrete kinderen en jongeren.

Duurzame verankering

De pretcamionette is een vaste waarde geworden. Vier keer in het voorjaar en vier keer in het najaar trekt die erop uit. Telkens in een andere buurt of wijk van de gemeente. De werking van de pretcamionette blijft draaien op vrijwillig engagement. Wel zijn er plannen om het aanbod van de pretcamionette verder uit te breiden met nieuw materiaal en nieuwe activiteiten, want na een tijdje vragen kinderen wel om extra impulsen. Tijdens het aanbod van de pretcamionette wil Kids & Co ondertussen ook de ouders een aantal spelactiviteiten aanleren, die ze dan zelf met hun kinderen kunnen doen. Misschien dat de buurt(huiz)en ook zelf nog meer initiatief kunnen nemen in de periodes dat de pretcamionette niet langs komt. Bijvoorbeeld door een speelstraat te organiseren. Sommige ouders zoeken het ook te ver en denken dat activiteiten duur of spectaculair moeten zijn om kinderen te boeien. Soms laat de pretcamionette buurtbewoners echt vergeten speelplekken herontdekken of tonen ze dat simpele activiteiten nog steeds kunnen aanslaan.

Ook blijft Kids & Co kinderen en jongeren in armoede individueel toeleiden naar sport- en jeugdverenigingen. Jaarlijks organiseren ze ook vrijetijdsbeurs, waar alle verenigingen en diensten van Herenthout aanwezig zijn. De inspanningen om de speelpleinwerking inclusiever te maken, werpen hun vruchten af. De jeugddienst zorgt voor vorming en ondersteuning ter plaatse. Het is belangrijk dat de jeugddienst zelf voldoende aanwezig is op het speelplein en de animatoren kan ondersteunen. Het zijn en blijven jonge, veelal onervaren mensen. Ze staan open en ze zijn enthousiast, maar ze hebben die tips en die steun nodig om nieuwe of moeilijke situaties aan te pakken. Een duidelijk structuur in de werking neemt ook al veel moeilijkheden weg. Er is ook veel onwetendheid bij de jongeren over de verschillende levensomstandigheden waarin kinderen en ouders leven. Die zitten nog in een andere leefwereld – en dat is maar goed ook. Maar met kleine aandachtspunten en goede informatie geraakt het speelplein al een heel eind. Concrete aanleidingen werken het best om wat extra duiding te geven of een tip mee te geven.

Het blijft wel een uitdaging om alle verenigingen en diensten enthousiast te maken om mee te werken. Dit thema krijgt ook niet altijd de grootste prioriteit. Verenigingen hebben soms andere, meer belangrijke, zorgen of zijn met andere dingen bezig.