Bruggenbouwproject - Lier - Iedereen mee!

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - Lier - Iedereen mee!

Praktijk

Het project zet in op twee sporen: enerzijds wat verbindend is (bonding) en anderzijds op bruggen slaan (bridging). Bonding gebeurt door het aanbieden van aangepaste sportactiviteiten voor de doelgroep in samenwerking met publieke en private aanbieders. Zo kan het vertrouwen vertrouwen te doen groeien tussen de doelgroep en de aanbieders.

Om duurzame participatie te verzekeren is er ook bridging via brugfiguren die kinderen actief toeleiden naar het bestaande aanbod. Kwetsbare doelgroepen hebben een laagdrempelig aanspreekpunt voor vrijetijdsparticipatie en vinden hierdoor sneller de weg naar het lokale sportaanbod en lokale jeugdwerk. Maar ook via taalprojecten en vindplaatsen waarbij het aanbod naar de kinderen toekomt.

Door het stedelijk subsidiesysteem en bestaande kortingssysteem te herwerken wil Lier de financiële drempel aanpakken. Verder staat ook vorming voor vrijetijdsaanbieders op het programma.

Het project werkt nu concreet op 3 sporen, vooral gericht op jongeren:

  • Individuele vragen: mensen die via de projectmedewerker vooruit kunnen geholpen worden. Kwetsbare kinderen worden actief toegeleid naar het reguliere vrijetijdsleven, letterlijk tot in de sporthal. De brugfiguur fungeert als aanspreekpunt en bemiddelaar voor de verenigingen en gezinnen.  
  • Groepsvragen/groepsaanbod: er wordt ook gewerkt met het opstarten van een aanbod voor groepen. Bijvoorbeeld: start to run voor meisjes/meisjessportwerking. Je zou dit kunnen bekijken als een tussenaanbod als alternatief en opstap voor het reguliere verenigingsleven. Dit zijn vooral plekken waar jongeren een veiligheid ervaren en op kunnen terugvallen. Van hieruit worden zij versterkt om de stap naar het reguliere te nemen. Dit aanbod wordt ook opgevat als een plek waar signalen kunnen worden opgevangen over wat nodig is, wenselijk,…  
  • Optimaliseren van het reeds bestaande aanbod. De projectmedewerker zit ingebed in een netwerk met veel collega’s uit partnerorganisaties. Samen met hen denkt de projectmedewerker na over kleine ingrepen om het aanbod beter af te stemmen en maximaal in functie van de doelgroep te zetten. Bijvoorbeeld: organisatie van een aanbod sport na school voor OKAN Klassen, Sportbad Taalbad, vorming voor jeugdraad, in mei een Meat & Greet van lokale jongeren, jeugdwerk, sportclubs en anderstalige nieuwkomers,… Momenteel loopt ook een intensiever traject met één lokale jeugdvereniging om kwetsbare kinderen duurzamer toe te leiden.

Contactpersoon: ellen.vanassche [at] lier.be