Bruggenbouwproject – Mortsel - Samen op stap & Sport op stap

item_left

item_right

Bruggenbouwproject – Mortsel - Samen op stap & Sport op stap

Praktijk

De sportieve jeugdopbouwwerker kan binnen de stad Mortsel rekenen op de cel vrije tijd en de cel welzijn om te werken aan dit project. Al deze partners zorgen voor een boeiende mix en trachten via die weg een zo hoog mogelijke betrokkenheid bij de beoogde doelgroep te bereiken.

De brug maken naar de doelgroep wordt hier zeer letterlijk genomen. De lokale jeugdverenigingen en sportclubs worden nauw betrokken bij initiaties en workshops in kwetsbare wijken. Dit met als dubbel doel om enerzijds kwaliteitsvolle vrijetijdsaanbod te voorzien als anderzijds de brug te maken naar het regulier aanbod. Ook de organisatie van een buurtsporttornooi wedt op diezelfde paarden.

Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan de introductie van een 10 beurtenkaart om te proeven van het vrijetijdsaanbod, fietslessen voor nieuwkomers, een open kamp en de uitbouw van een degelijk systeem qua financiële tegemoetkoming. Eens er terug een zwembad is, zal ook daar een laagdrempelig sportaanbod uitgebouwd worden. Onder meer een start to swim begeleiding staat al in de plannen.

Ondertussen heeft de jeugdopbouwwerker een eigen aanbod gecreëerd. Zo was er een skatecontest en een eigen voetbaltornooi. Voor de doorstroming naar sportclubs, zorgt Marilyne ook voor de toeleiding. Verder is er een eigen voetbalploegje met een wekelijkse training, FC VDB (Van De Buurt). De opbouwwerker werkt ook nauw samen met het Jeugd Rode Kruis, een heel laagdrempelige jeugdvereniging met Maryline in de rol van brugfiguur. De kinderen gaan in 2019 ook met hen op kamp. Verder zet Maryline in op samenwerking met Buurtsport Berchem en is ze actief in het lerend netwerk Buurtsport van Uit de Marge. Vraaggericht werken blijkt zeer tijdsinstensief te zijn, maar wel nodig om het project te doen slagen.

Contactpersoon: maryline.thiry [at] uitdemarge.be