Bruggenbouwproject - Ronse- Subpoort

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - Ronse- Subpoort

Praktijk

LEJO neemt  de coördinatie op van het jeugdopbouwwerk in Stad Ronse, in samenwerking met de Jeugddienst Ronse. Ze sturen verschillende jongerenwerkingen aan, bieden vorming voor animatoren en organiseren het jeugdwelzijnsoverleg samen met vele partners in de Stad. In het bruggenbouwproject Subpoort wil LEJO inzetten op peercoaching en vrijetijdsbemiddeling naar het bestaande aanbod.

De medewerkers van LEJO stellen vanuit hun werkingen vast dat jongeren de weg niet vinden naar het aanbod in Ronse. En als jongeren de weg wel vinden, ondervinden ze ook  drempels. Dat maakt het moeilijk om jongeren duurzaam te laten participeren. Met het project Subpoort wil LEJO een outreachende werking uitbouwen (dat aanvangt met een huisbezoek) met trajectbegeleiding bovenop het bestaande aanbod. Er wordt niet enkel voorzien in toeleiding naar het aanbod maar ook in begeleiding tijdens de deelname en in nazorg. LEJO gaat samen met gezinnen op zoek naar vrijetijdsbesteding die het best bij de leefwereld van het kind/ de jongere past. LEJO kijkt naar de drempels die worden ervaren en hoe ze deze kunnen verlagen. Hiervoor begeleiden ze gezinnen, maar gaat LEJO ook binnen organisaties kijken wat zij kunnen veranderen om zo een breder publiek te bereiken.

Er wordt vorming aangeboden en workshops om drempels te verlagen. Dit alles moet leiden tot een peercoaching en een jeugdadviseurscursus tot vrijetijdsbemidddelaar. Hoe vang je signalen op, hoe ga je het gesprek aan met jongeren, hoe is het gesteld met de kennis van de sociale kaart, hoe vertaal je informatie?

Contact: stefanie.nachtergaele [at] lejo.be, jana.verhelst [at] lejo.be