Bruggenbouwproject - Sint-Niklaas - Prospo

item_left

foto(c)project_pospo

item_right

Bruggenbouwproject - Sint-Niklaas - Prospo

Praktijk

Het project Pospo is gestart als een toeleidingsproject naar vrije tijd vanuit het OCMW. Het project wilde gezinnen in armoede in contact brengen met vrijetijdsbesteding. Maar dat bleek niet zo gemakkelijk. Daarom is de projectmedewerker zelf vrije tijd gaan aanbieden in de wijken met een bakfiets, om zo kwetsbare gezinnen aan te zetten tot vrije tijd.

foto(c)project_pospo

Veel gezinnen die aankloppen bij het OCMW zijn bezig met overleven. Vrije tijd is dan niet de eerste prioriteit. Maar dat neemt niet weg dat vrije tijd ook voor cliënten van het OCMW erg zinvol kan zijn. Zo kunnen nieuwkomers via de vrije tijd hun netwerk uitbreiden en hun Nederlands oefenen. Eenmaal mensen wat gesetteld zijn, komt ook de vraag naar vrije tijd. Vooral ouders zijn op zoek naar een aanbod waar hun kinderen op een aangename manier Nederlands kunnen leren, in combinatie met sport en ontspanning. Maar de praktijk is daar niet op afgestemd en dan kan de taal - zeker in het begin - wel een struikelblok vormen.

Het project kende wat een moeilijke start bij de collega's van de Sint-Niklase stadsdiensten. De eerste reactie was: alweer een kort project. Sint-Niklaas zet veel projecten op, zo gaat er soms ook veel kennis verloren, projecten stoppen, medewerkers vertrekken. Nochtans is de expertise en het netwerk van de stadsdiensten en van het OCMW sterk complementair aan elkaar. Beide kunnen elkaar aanvullen en versterken. Maar zeker in het begin was daar wel wat overtuigingskracht voor nodig. 

Het succes van andere bruggenbouwprojecten en van de pretcamionette die in de zomer rondtrekt in Sint-Niklaas inspireerde het OCMW om ook in de andere schoolvakanties een dergelijk initiatief op te zetten. Van daaruit probeerde men dan de connectie te maken met verenigingen. Sint-Niklaas heeft ook een aanbod naar de beoogde doelgroep en het OCMW stelde voor om sport en vrije tijd ook gaan integreren in die bestaande projecten, bijvoorbeeld in taalstages van de stad. 

Om een duurzame werking te bevorderen werd beslist om het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie nieuw leven in te blazen. De kansenpaswerker van het OCMW zal het lokaal netwerk verder opvolgen.