Bruggenbouwproject - Turnhout - In de sjakos

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - Turnhout - In de sjakos

Praktijk

Turnhout wil maximaal inzetten op het toeleiden naar het bestaande reguliere en doelgroepspecifieke sport- en jeugdaanbod en het verhogen van de toegankelijkheid ervan. Turnhout werkt met de UiTPAS. Clubs die de doelgroep proberen te bereiken krijgen hiervoor subsidies. Daarnaast is er ook financiële ondersteuning voor doelgroepspecifieke werkingen.

Via dit project is een brugfiguur aangeworven die kwetsbare gezinnen informeert over het aanbod, samen met hen drempels identificeert en hen mee ondersteunt bij hun eerste contacten met de clubs en verenigingen. Bovendien moet deze brugfiguur participatie van kwetsbare gezinnen verduurzamen door bij eventuele problemen te bemiddelen en ondersteunen. Verder werkt de brugfiguur actief samen met vrijetijdsaanbieders om drempels te verlagen. Een bevraging van zowel gezinnen als aanbieders moet de matching nog sterker maken.

Het project heeft vier doelstellingen:

  • coaching sport- en jeugdwerkaanbieders
  • individuele toeleiding in samenwerking met partners
  • vrijwilligerswerking opstarten (buddies- toeleiders en peters/meters in de verenigingen
  • uitbouwen van een duurzame structuur

Coaching sport- en jeugwerkaanbieders

De projectmedewerker bezocht diverse verenigingen uit het jeugdwerk en de sport. Hierbij was het de bedoeling om sleutelfiguren te vinden die willen meewerken als buddies-toeleiders of meter/peter. Een aantal clubs en jeugdwerkingen hebben zeker interesse om met deze werkvorm aan de slag te gaan.

Individuele toeleiding

Via doorverwijzing van partners of collega’s binnen het OCMW leidde de projectwerker al een 60-tal kinderen toe naar het sport en jeugdwerk . Een aandachtspunt daarbij is dat niet goed overdachte toeleidingen kunnen leiden tot extra kwetsuren. Om dit te voorkomen is het nodig om de dialoog aan te gaan met de verenigingen, maar ook integraal te werken met de gezinnen.

Duurzame structuur

De projectmedewerker doet aanbevelingen vanuit ervaringen en permanente nodenbevraging bij kinderen, ouders en aanbieders. De projectmedewerker gaat actief aan de slag als missing link om verschillende actoren van de gemeente en het andere middenveld (clubs, verenigingen) met elkaar in contact te brengen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de acties geen ‘one shots’ blijven.

Contactpersoon: fam.vandenbosch [at] turnhout.be