Bruggenbouwproject - Turnhout - In de sjakos

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - Turnhout - In de sjakos

Praktijk

Turnhout wil maximaal inzetten op het toeleiden naar het bestaande reguliere en doelgroepspecifieke sport- en jeugdaanbod. Ook het verhogen van de toegankelijkheid van dit aanbod is een doelstelling. Turnhout werkt met de UiTPAS. Clubs die de doelgroep proberen te bereiken krijgen hiervoor subsidies. Daarnaast is er ook financiële ondersteuning voor doelgroepspecifieke werkingen.

Via dit project is een brugfiguur aangeworven die kwetsbare gezinnen informeert over het aanbod, samen met hen drempels identificeert en hen mee ondersteunt bij hun eerste contacten met de clubs en verenigingen. Bovendien moet deze brugfiguur participatie van kwetsbare gezinnen verduurzamen door bij eventuele problemen te bemiddelen en ondersteunen. Verder werkt de brugfiguur actief samen met vrijetijdsaanbieders om drempels te verlagen. 

Het project heeft vier doelstellingen:

  • coaching sport- en jeugdwerkaanbieders in functie van toegankelijkheid
  • individuele toeleiding in samenwerking met partners
  • vrijwilligerswerking opstarten: buddies- toeleiders en peters/meters in de verenigingen
  • bevragen van de noden van van kinderen, gezinnen en aanbieders om deze om te zetten in aanbevelingen en beleidssignalen

Individuele toeleiding

Via doorverwijzing van partners of collega’s binnen het OCMW leidde de projectwerker al een 260-tal kinderen toe naar het sport- en jeugdwerk. Het hoeft niet altijd toeleiding naar een vereniging te zijn, maar kan ook gaan over een evenement of activiteit. Sommige verenigingen staan immers niet open voor een kwetsbare doelgroep of hebben geen ruimte om extra inspanningen te doen. Of hun aanbod sluit niet aan bij de interesse en cultuur van het doelpubliek. En dan is enig realisme op zijn plaats. Een aandachtspunt daarbij is dat niet goed overdachte toeleidingen kunnen leiden tot extra kwetsuren. Om dit te voorkomen is het nodig om de dialoog aan te gaan met de verenigingen, maar ook om integraal te werken met de gezinnen. Daarom werd van bij het begin een sterk team gevormd met outreachende casemanagers binnen het ocmw. Toeleiding is overigens altijd maatwerk.

Coaching sport- en jeugwerkaanbieders

De projectmedewerker bezocht diverse verenigingen uit het jeugdwerk en de sport. Hierbij was het de bedoeling om sleutelfiguren te vinden die willen meewerken als buddies-toeleiders of meter/peter. Via dit project werden enkele enthousiaste buddies gevonden die zich vanuit een sociale bewogenheid en persoonlijk engagement inspannen om een rol als coach op te nemen.  Maar het mag gezegd worden dat coachen van buddies niet altijd evident was. Ook enthousiaste buddies vinden is niet vanzelfsprekend.

Duurzame structuur

De projectmedewerker gaat actief aan de slag als missing link om verschillende actoren van het lokale bestuur en het middenveld (clubs, verenigingen) met elkaar in contact te brengen. Duurzame verankering is nodig om ervoor te zorgen dat de geïnvesteerde acties geen ‘one shots’ blijven. In juni 2019 loopt het project af, maar momenteel is het nog zoeken naar de wijze waarop het project wordt verder gezet. In april 2019 organiseren de projectbetrokkenen een presentatiemoment met als doel om positieve ervaringen en resultaten van dit project te verankeren. Blijvende investering in maatwerk en individuele begeleiding zal in ieder geval noodzakelijk zijn om kwaliteitsborging te kunnen garanderen. 

 

Contactpersoon: an.jansen [at] ocmwturnhout.be