Bruggenbouwproject - VAL- Open sportclub

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - VAL- Open sportclub

Praktijk

Dit project van de Vlaamse Atletiekliga is eigenlijk een experimentele vorm van verenigingsondersteuning. De federatie gaat daarbij op zoek naar optimale vormen en concepten om clubs te helpen die rond sociale thema’s (armoede, diversiteit, kansengroepen) aan de slag gaan.

De Vlaamse atletiekliga doet dit door:

 • Gerichte ondersteuning op maat: onder andere via een impulsbudget voor clubs, maar ook via maatgerichte ondersteuning via de medewerker van de federatie
 • De uitwerking van een vormings-en ondersteuningsaanbod: vb. door de vorming ‘open sportclub
 • Bruggen bouwen tussen plaatselijke actoren en plaatselijke atletiekverenigingen: kennis verzamelen voor plaatselijke actoren, verbindingen maken, op zoek gaan naar de missing link

VAL wil met dit project beter kunnen inspelen op sociale vragen en noden  die er spelen in de verschillende clubs. Deze noden en vragen zijn gelieerd aan armoede, migratie en minderheden en G-sport.

Verschillende trajecten

Zes verenigingen hebben een project ingediend dat zich richt naar jongeren en families in armoede: Vilvoorde (VAC)-Molenbeek (ATLE)-Tielt (AVMO)-Beerschot (BVAC)-Gent (RCG) en Aalst (ALVA)

Met vier verenigingen is een samenkomst voorzien met plaatselijke actoren om een samenwerking te realiseren: Dendermonde (ACDL)-Arendonk (ARAC)-Halle (OEH) en Lokeren (AVLO)

Een overzicht van de acties:

 • Vilvoorde/VAC:   atletiekinitiaties in OKAN-school de Groene Planeet, gekoppeld aan  toeleiding naar de sportclub met extra korting bij deelname aan het extern sportkamp. Daarnaast bewegingslessen ism Warmkracht, een vereniging van het Netwerk tegen Armoede.
 • Molenbeek/ATLE: opleiding Aspirant-Initiator om op die basis nieuwkomers te kunnen integreren in de werking. Drie vluchtelingen namen deel aan de opleiding
 • Beerschot/BVAC: integratie van vluchtelingen en kansarmen in de werking van de club, opleiding aspirant-initiator op maat, jeugd- en volwassenwerking gericht naar de doelgroep, begeleiding buiten de sportactiviteiten om integratie in de maatschappeij te bevorderen
 • Gent/RCG: werking ism Sportaround naar toeleiding van kinderen/jeugd in armoede naar de clubactiviteiten via kennismakingsreeksen en sportkampen
 • Tielt/AVMO: integratie van kansarmen in de reguliere werking
 • Aalst/ALVA: organisatie van Kids’event om kinderen van verschillende doelgroepen te laten kennismaken met speelse atletiekvormen, organisatie van loopsessies en integratie van personen uit de doelgroep in de begeleiding van joggers.

Vier nieuwe verenigingen:

In Halle en Lokeren zijn concrete acties opgezet. Onder impuls van een jong, enthousiast team is in Halle een werking opgezet in samenwerking met verschillende gemeentelijke actoren. Zij organiseren laagdrempelige atletieklessen en werken aan de toeleiding van verschillende doelgroepen.

In Arendonk is samengewerkt met een vluchtelingencentrum. In Dendermonde is de lokale werking erin geslaagd om enkele vluchtelingen en kansarmen in de werking te betrekken.

VAL stelt vast dat veel van onze verenigingen zich engageren om mensen in armoede kansen te geven door deel te nemen aan initiatieven van kansenpassen/UITpassen/vrijetijdspassen… Atletiek leent zich dan ook zeer goed voor een laagdrempelig aanbod door:

 • de grootte van de verenigingen, die geen financieel probleem hebben om mensen in armoede aan verlaagd tarief aan te sluiten
 • een aanbod waar iedereen kan aan deelnemen, ook mensen zonder sportieve bagage
 • geen nood aan dure materialen of speciale kledij.

2018 en 2019

In het voorjaar van 2018 stuurde men een bevraging uit naar 90 aangesloten verenigingen. Het doel van deze bevraging was om een goed beeld te krijgen op het aantal personen die binnen de verenigingen actief zijn met een verminderd tarief omwille van een armoedestatuut. 14 verenigingen gaven een antwoord. Uit deze resultaten kon de federatie-medewerker afleiden dat er  in deze 14 verenigingen 276 mensen via een omio-statuut sporten. En binnen hun (bredere) activiteiten bereiken deze verenigingen 432 mensen met een armoede-achtergrond.

In 2019 gaat het project haar laatste jaar in. Momenteel ligt de optie op tafel om een sociaal fonds in voege te laten gaan binnen de federatie. Met dit fonds wil de VAL dan verenigingen blijven ondersteunen die inzetten op sociale inclusie. In 2019 wordt deze piste verder verkend, waarbij er ook wordt nagedacht over de voorwaarden voor verenigingen om steun te kunnen krijgen van dit fonds.  

Contactpersoon: Paula Vanhoovels, paula [at] atletiek.be