Bruggenbouwproject - VGC - Vinden & Verbinden

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - VGC - Vinden & Verbinden

Praktijk

In het kader van dit project heeft VGC-sportdienst een sportclubondersteuner aangeworven die sportclubs ondersteunt om hun aanbod structureel open te stellen voor kinderen in armoede. De ondersteuner informeert intermediaire organisaties over het bestaande aanbod. Daarnaast zet de ondersteuner ook actief in op de toeleiding van de doelgroep naar het aanbod. De info over bestaande kortingssystemen en infobrochures komt via de sportclubs bij hun leden terecht. De sportclubondersteuner helpt ook in het wegwerken van andere drempels dan louter de betaalbaarheid.

 

De ondersteuner focuste in de eerste maanden op kennismaking met en luisteren naar clubs en andere intermediairen. Hij ging langs bij verschillende clubs,  sociale actoren en ook VGC-collega’s. Om zo veel mogelijk mensen te leren kennen en de noden en mogelijke opportuniteiten in kaart te brengen. Ook was de ondersteuner actief aanwezig op enkele initiatieven. Uit die informatieronde zijn verschillende mogelijke prioriteiten en acties gekomen. Mogelijke acties zijn:

  • vluchtelingen toeleiden naar clubs (start met proefproject bij de voetbalclub Molenbeek Girls)
  • sportdagen organiseren voor nieuwkomers in samenwerking met partners (zoals Bon)
  • BXLR Cup: deelnemers van deze sociaal-sportieve competitie toeleiden naar het reguliere aanbod
  • zitdagen bij BON (Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers) waarbij de ondersteuner informatie verstrekt aan geïnteresseerde sporters over kortingssystemen, sportclubs,…
  • sport op OKAN Scholen met geïnteresseerde lesgevers uit sportclubs die op die manier ook de link kunnen maken naar hun sportclub (Molenbeek Girls, BYWS)

Contactpersoon: Rodino.sayala [at] vgc.be