Bruggenbouwproject - VGC - Vinden & Verbinden

item_left

item_right

Bruggenbouwproject - VGC - Vinden & Verbinden

Praktijk

In het kader van dit project heeft VGC-sportdienst een projectmedewerker aangeworven om bruggen te slaan tussen sportclubs en organisaties die kinderen en jongeren in armoede bereiken. 

In de eerste fase maakte de projectmedewerker kennis met het werkveld, zowel bij de intermediaire organisaties als bij de Nederlandstalige sportclubs. De eerste gesprekken verliepen aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. De projectmedewerker bereikte op die manier volgende intermediaire organisaties: Agentschap Integratie en Inburgering – Bon, Brussels Platform Armoede, CAW Outreach, HOBO, Habbekrats, Fedasil Klein Kasteeltje, Minor Ndako, Meeting, Okan Anneessens Funck, … Om meer expertise op te bouwen rond sport en armoede, legde de projectmedewerker contact met organisaties en sportclubs die een hoger aandeel van leden in kansarmoede bereiken: Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy (BBJJA), Bis Foyer, Brussels Young Wrestling Style (BYWS), Belgian Homeless Cup, Kureghem Boxing Academy (KBA), Les Gazelles de Bruxelles, Flying Lions en RWDM Girls. Tijdens de verkenningsfase startte men met het ontwikkelen van tools die later noodzakelijk waren voor het project: een logboek van de bereikte deelnemers, een lijst met interessante literatuur en een overzicht met alle financiële kortingen voor sport in Brussel.

Dankzij de verschillende contacten met intermediaire organisaties kwamen de sportvragen redelijk vlot tot bij de projectmedewerker. De projectmedewerker plande op geregelde tijdstippen nieuwe kennismakingen met intermediaire organisaties om het toeleidingsaanbod verder bekend te maken. In totaal werden tijdens de duur van het project 266 mensen bereikt die individuele sportvragen stelden of wensten begeleid te worden naar een sportactiviteit. Hiervan waren 205 kinderen en jongeren (0-18 jaar). 

Met het Agentschap Integratie en Inburgering in Brussel werd een permanente samenwerking opgezet. De projectmedewerker verzorgde infosessies tijdens de sportdagen die gemiddeld 6 keer per jaar werden georganiseerd. Tijdens de infosessies werden nieuwkomers geïnformeerd over het toeleidingsaanbod, de verschillende kortingen voor sport en enkele voorbeelden van laagdrempelige sportinitiatieven. De week nadien konden deelnemers langskomen tijdens de sportpermanenties waarop individuele sportvragen konden worden gesteld. Ook voor minderjarige nieuwkomers die tijdens de zomervakantie een aangepast traject volgden (Masir Avenir), werd hetzelfde aanbod voorzien. Een voorbeeld van deze infosessies is online te bekijken op het kanaal van de VGC-sportdienst.

Naast deze sportdagen werd het aanbod ook bekend gemaakt op eenmalige evenementen zoals de Zomerschool (speelpleinwerking voor minderjarige nieuwkomers) en tal van vrijetijdsbeurzen (vb. Doewadag in Anderlecht). Via de sportdagen, permanenties en de eenmalige evenementen werden in totaal 2509 mensen geïnformeerd.

Met dit project werd dus niet ingezet op het ontwikkelen van een eigen aanbod, maar wel op de toeleiding , sensibilisering en het verbeteren van samenwerking met partners. Zeer waardevol voor het project was de stage van een ervaringsdeskundige in armoede. Deze persoon draaide mee in de sportdienst, wat veel ogen deed opengaan. Tijdens een interne vorming lichtte ze haar levenservaringen toe, en gaf ze tips mee. Het zorgde ervoor dat er een hele dynamiek op gang kwam in de sportdienst. 

Het project liep in december officieel 2018 ten einde. Toch gaat het project nog door, want verschillende accenten worden verankerd in de werking van de sportdienst.  Zo is er nog een intern vormingstraject rond armoede en sport. En de ervaringsdeskundige stagiaire is nog een tijdje in dienst om de sportdienst te adviseren. Verder blijft de VGC ook zonder projectimpulsen voort bouwen aan experiment.  Samen met TAO werd met enkele sportverenigingen een traject rond armoede opgestart. En ondertussen bouwt men voort aan een evenwichtiger kortingssysteem voor het lidmaatschap van mensen in armoede bij sportverenigingen (via de Paspartoe aan kansentarief).

 

Meer info: jonas.vanhelmont [at] vgc.be