Brussels homeless soccer - CAW Archipel & HOBO vzw - Brussel

item_left

item_right

Brussels homeless soccer - CAW Archipel & HOBO vzw - Brussel

Praktijk

Hobo het dagcentrum voor thuislozen biedt allerlei acitiviteiten aan met als doel een sociaal netwerk op te bouwen en zo het sociaal isolement te doorbreken. Het voetbalproject sluit aan bij de doelstelling van de organisatie. Wat begon als een klein project binnen de reguliere werking groeide uit naar een Brussels project met een groot bereik en effect. De herintegratie van dak – en thuislozen via sport staat centraal. De twee homeless teams in Brussel worden uitgebreid met nieuwe teams die onderling een Brusselse competitie spelen. Dit wil ook zeggen dat het netwerk van partners stevig uitgebreid wordt. Een 30-tal onthaalhuizen worden betrokken. Door middel van voetbal wordt de eigenwaarde van elke speler versterkt. Via voetbal wordt een grotere groep bereikt, die op zijn beurt doorverwezen wordt naar dienstverlening. Daarnaast wil Hobo met de Brussel homeless cup de problematiek rond dak - en thuisloosheid aankaarten en een genuanceerde beeldvorming stimuleren. Richting de hulpverlening appeleert het project het belang van sport als zinvolle dagbesteding. 

Contact: hobo [at] archipel.be, Arduinkaai 30, 1000 Brussel