Buffalo Dance Academy

item_left

item_right

Buffalo Dance Academy

Praktijk

De KAA Gent Foundation is uitvoerder van een meerjarig participatieproject. Gedurende 3 jaar wordt in de wijk Nieuw Gent gewerkt aan de oprichting van de Buffalo Dance Academy waarbij wordt ingezet op de opstart van een nieuw dans- en muziekaanbod voor kinderen en jongeren uit de buurt. Bedoeling is dat op termijn deze academie gedragen wordt door de buurt.  

Weinig vrijetijdsaanbod

In de schaduw van de Ghelamco Arena ligt de wijk Nieuw Gent. In deze wijk is er weinig vrijetijdsaanbod: slechts één sportclub is er gesitueerd. Daarom diende de KAA Gent Foundation een participatieproject in. De wervende kracht van het merk KAA Gent wordt daarbij gebruikt om sociale en buurtgerichte dynamieken op gang te brengen.

Doelstellingen

Het doel van dit project bestaat erin om een vrijetijdsaanbod te ontwikkelen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Vooral meisjes en jonge vrouwen vallen in deze buurt vaker uit de boot. Daarom besloten de indieners na een rondvraag om de Buffalo Dance Academy op te richten. In dit activiteitenaanbod vormen dans en muziek de belangrijkste rode draad. De focus van het project ligt niet enkel op participatie, maar ook op het verbinden en het versterken van de deelnemers. Het project start met een vast lesaanbod. Geleidelijk wordt toegewerkt naar toonmomenten. Dit participatieproject heeft meerdere doelstellingen:

  • Verhogen van de leefbaarheid in de buurt
  • Versterken van de buurtcohesie
  • Versterken van het vrijetijdsaanbod in de buurt
  • Verhogen van de organisatorische en sociale vaardigheden van deelnemers en buurtbewoners
  • Gezonheid en welzijnsbevordering

Toekomst

De Buffalo Dance Academy kent momenteel een groot succes, wat mee te danken is aan de samenwerking met de partners KC Dancecomplex, Brede School en vzw Jong (BOP project). De KAA Gent Foundation neemt het initiatief in de opstart van het project en wil zo veel mogelijk in samenspraak met de buurt werken. Het is de ambitie om het initiatief op middellange termijn, na afloop van het project, volledig over te dragen aan de lokale gemeenschap.