BXL Music Lab

item_left

item_right

BXL Music Lab

Praktijk

Vanuit de projectoproep Sociale Integratie is een belangrijke impuls gegeven aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. Zestien projecten zijn goedgekeurd. Ook JHOB vzw diende een project in. JHOB vzw is een koepelorganisatie in Brussel die niet enkel de verschillende bestaande (autonome) Brusselse jeugdhuizen ondersteunt maar ook nieuwe jeugdhuis- en jongerenwerkingen stimuleert. Met het project BXL Music Lab slaat JHOB met muziekateliers de brug tussen reguliere jeugdhuizen en werkingen met kwetsbare jeugd in Brussel.

Het idee om het project in te dienen komt vanuit Jonas Bastijns zijn eigen stage- en werkervaring in Brussel als sociaal-cultureel werker. “Ik heb stage gedaan bij D’Broej en bij Jeugdhuis Chicago hier in het centrum. Vooral bij Chicago heb ik als vrijwilliger in een traject gezeten als coach van talentsontwikkelingsprojecten. We organiseerden Open Mic avonden. Daarbij gaven we twee keer per jaar het podium aan jongeren, voor stand-up comedy, muziek, dans, … Ik merkte dat er heel veel talent in Brussel zit bij de jongeren uit de Brusselse moeilijkere buurten. We zien vaak enkel die kant maar er is ook veel panache en charisma bij de jongeren.”

Tegelijkertijd is voor deze getalenteerde jongeren de stap naar de kunstacademies en muziekacademies te groot. De laagdrempelige instap via Musiclab bij jeugdhuis Chicago met een duik in diverse muziekgenres zoals disco, hip-hop, rap, techno, … bleek beter aan te slaan. Jonas wijdde ook zijn eindwerk aan alternatieve muziekeducatie in Brussel. Hij stelde daarin ook vast dat als je echt met maatschappelijk kwetsbare groepen wil werken aan muziekeducatie, dan is dat tijds- en arbeidsintensief en heb je zeer goeie animatoren nodig die Brussel goed kennen of ook alle talen die in Brussel worden gesproken goed machtig zijn. “Brussel ook een heel versnipperende stad is, waar veel groepen  niet met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld ook de middenklasse jongeren die naar hun jeugdhuizen gaan en de jongeren uit kwetsbare buurten naar hun jeugdhuizen. Vandaar is eigenlijk het idee ontstaan van zelf muzieklessen te organiseren vanuit JHOB met gemengde groepen. Zodat ze elkaar leren kennen en dingen leren van elkaar. “

Samen jammen

Zowel in het voor als najaar organiseert BXL Music Lab tien weken lang muzieklessen in een laagdrempelig kader met professionele lesgevers. Het project wordt telkens afgesloten met een toonmoment. Het is fijn om de feedback van jongeren te horen bij de lessen. Het zijn vaak die eigenlijk al zin hebben gehad om een instrument te leren, maar daar om de één of andere reden nooit toe gekomen zijn. “We proberen een ook mooie balans te vinden tussen de Vlaamse jeugdhuizen en de jeugdhuizen van D’Broej. We vertrekken voor de les met een soort instuif moment. Hoe is je week of je dag geweest. Wat is je lievelingsliedje voor de moment? We stellen nieuwkomers kort voor. En dan gaat de pianoles beneden door. Daar kunnen ongeveer vier jongeren pianoles volgen. En met de rest hier boven doen we eigenlijk zanglessen, basgitaar en gitaar. Dan wisselen we vaak de groepen na een uurtje ongeveer en op het einde, het laatste half uur ongeveer installeren we de drum, want de drum maakt wel redelijk veel lawaai. De gitaren staan hier ook dan en dan beginnen we eigenlijk gewoon te jammen. Dat spelen is eigenlijk het mooiste moment van de avond. Dat is ook een mooie afsluiter.”

Doorgroeien als jongere

Maar het project biedt jongeren ook andere kansen. Jonas: “Ik merk ook altijd als jongeren op nieuwe plekken komen dat ze groter worden. Dat jongeren gewoon Brussel beter leren kennen en hoe zal ik het zeggen? Ja, groeien. Want in die wijk ja, de mensen die kennen u zoals ge zijt, maar als ge op een nieuwe plek komt kunt ge eigenlijk uw eigen herdefiniëren op een plek. Opnieuw de beste versie van uzelf proberen te zijn of of nog meer tot de essentie komen, terug kunnen verwonderd zijn.”

Een meevaller was ook de samenwerking met de partners. “De collega’s van Chicago en de D’Broej volgen de projecten mee op. En Jeugd & Muziek Brussel volgt het eigenlijk als partner heel sterk op. Die voelen zich ook financieel geëngageerd. Dus ik zit eigenlijk met hele goeie partners die daar heel nauw bij betrokken zijn. Het is niet dat wij op een eiland zitten.” Goed communiceren met al die partners is essentieel maar tegelijkertijd niet evident als je ook je jongerenwerker bent. “Ja, dat is een beetje moeilijk omdat ik echt eerstelijnswerk doe. En het tweedelijnswerk meer georganiseerd en gestructureerd is, omdat die natuurlijk andere deadlines hebben en een andere manier van werken. Dat die meer op voorhand dingen kunnen inplannen, terwijl dat bij echte jeugdwerkers, eerstelijnswerkers, vaak alles niet meer dan een paar dagen op voorhand vastligt.”