Cafe Sport - Eeklo

item_left

item_right

Cafe Sport - Eeklo

Praktijk

Wijkcentrum De Kring heeft als vereniging waar armen het woord nemen, veel ervaring rond sport en bewegen met mensen in armoede. Het eerste participatieproject "word HIP" zette in op de toeleiding en omkadering van mensen in armoede naar sport - en beweegactiviteiten. Een tweede project "SUPPORT" focuste op de duurzame participatie van mensen in armoede in het verenigingsleven en de sensibilisering en vorming van sportaanbieders. Mensen in armoede gaven zelf vorming aan sportclubs over de drempels die ze ervaren. Op die manier streefde het project naar het realiseren van laagdrempelige sportclubs.

Het derde project, Café sport richt zich specifiek tot de doelgroep mensen met een psychische problematiek die in armoede leven. Via maandelijkse ontmoetingsmomenten komen mensen samen rond het thema sport en bewegen. Mensen worden aan elkaar gekoppeld, in duo of in kleine groepjes om samen aan sport te doen. Via gezamenlijke activiteiten komen mensen in contact het sportaanbod: voorbeelden supporteren voor voetbalmatches, deelname aan initiaties, zelf wandeling organiseren. Dankzij de samenwerking met voorzieningen zet in wijkcentrum De Kring in op het bereik van mensen met psychische problematiek. Een beperkte groep deelnemers zetelen in de werkgroep ‘café sport’ en geven mee vorm aan de aanpak.

De participatiemedewerker implementeert de methodiek ‘bewegen op voorschrift’ in Eeklo als motiverend instrument. Gedurende het project zet het wijkcentrum en haar partners in op sensibilisering van het aanbod en creëren van een aanbod op maat. Duomethodieken en sporttrajectbegeleiding worden als methodiek in het project toegepast. 

Een stuurgroep van lokale en bovenlokale partners fungeren als adviesgroep en opvolging van het project. Partners zijn Sportdienst Eeklo, beschut wonen De Wende, Mobil team Eeklo, psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan, CAW onthaal, logo gezond+, psychiatrisch verzorgingstehuis, coordinator lokaal sociaal beleid, regionaal centrum geestelijke gezondheidszorg.

Café sport is een driejarig project en loopt tot en met april 2018.