Circus zonder beperking - Circusplaneet -Gent

item_left

foto_c_circusplaneet

item_right

Circus zonder beperking - Circusplaneet -Gent

Praktijk

Vanuit de visie ‘Circus voor Iedereen’ organiseert Circusplaneet uit Gent ook activiteiten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking onder de noemer ‘circus zonder beperkingen’. Circusplaneet creëert in haar eigen werking plek voor personen met een beperking, maar werkt ook projecten uit met verschillende organisaties en voorzieningen. Daarnaast zijn er jaarlijks een 10-tal workshops op evenementen of activiteiten die vanuit de visie circus zonder beperkingen tot stand komen. In Circus zonder beperking gaat de aandacht naar de mogelijkheden en talenten van deze kinderen, jongeren en volwassenen, niet op hun grenzen.

De voorbije jaren werden verschillende lessenreeksen en projecten georganiseerd in samenwerking met scholen, voorzieningen en andere organisaties. Dit werd gedaan in de vorm van een projectweek, een 10-lessenreeks met toonmoment, een éénmalige workshop op locatie / in de circuskerk, …

Dankzij de steun van het participatiedecreet bestaat het aanbod van de Circusplaneet uit:

  • G-circuskamp in de zomervakantie in samenwerking met Vonx. Het kamp is intern voor volwassenen met een beperking. Jongeren met een beperking vanaf 14 jaar kunnen ook deelnemen aan het circus-gedeelte van het kamp. Dit is extern en gaat elke voormiddag door.
  • Gezinsdagen: Circusplaneet organiseert jaarlijks een gezinsdag met circusworkshops voor gezinnen waarbij één van de gezinsleden een beperking heeft. Via creatieve spelvormen kan je een kennismaken met verschillende circusdisciplines. De workshops staan open voor alle leeftijden en zowel familie als persoonlijke assistenten zijn welkom.
  • Wekelijkse Lessen ​​voor volwassenen met een verstandelijke beperking. In deze les komen verschillende circustechnieken zoals jongleren, evenwicht en acrobatie aan bod. De focus ligt vooral op plezier, de circusbeleving en het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Het lesverloop: we starten telkens met een opwarming. Daarna komen minstens 2 verschillende circustechnieken aan bod. Eindigen doen we meestal met een rustig spelletje. De Circusplaneet werkt voor deze les samen met voorzieningen De Triangel en Humival. En een 5-lessenreeks multicircus voor kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar welkom in de circuskerk voor een lessenreeks multicircus. Gedurende 5 zaterdagen krijgen zij les in de verschillende jongleer-, evenwichts-, en acrobatiedisciplines. Ze leren jongleren met sjaaltjes, gooien met een diabolo, staan/zitten op een evenwichtston, wandelen over een koord, menselijke piramides maken,... In samenwerking met KVG. 

De praktijkontwikkeling kadert in een bredere ontwikkeling van Sociaal Circus. Een artikel op de website van het Circuscentrum schetst een goed overzicht van deze ontwikkeling, zowel in ons land als in Europa. Op Europees niveau werd een curriculum uitgewerkt voor de opleiding tot Sociaal Circustrainer. Op basis van dit curriculum startte in Vlaanderen de opleiding Begeleider in Sociaal Circus. De methode die de Circusplaneet hanteert is gebaseerd op het doctoraat van Reg Bolton Why circus works (zie onderaan) en werd uitgeschreven in de brochure 'Kijk naar mij'.

Bijlage(n):